تمرینات

روزهای پایانی تمرین تیم ملی نوجوانان در سال 96 / عکس

527
ادامه مطلب

پایان تمرینات گروه نخست اردوی دوم تیم ملی نوجوانان دختر / عکس

1486
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 2

1231
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 1

1211
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 2

1140
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 1

822
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 2

1268
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 1

1026
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 3

1307
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 2

1109
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 1

1060
ادامه مطلب

آخرین تمرین شاگردان ایگور با حضور اصحاب رسانه / عکس

1958
ادامه مطلب

تمرین شاداب تیم ملی بانوان / عکس

1445
ادامه مطلب

تلاش نوجوانان دختر برای پیراهن تیم ملی / عکس

1264
ادامه مطلب

تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان/عکس

1129
ادامه مطلب