تمرینات تیم های ملی

ALIR8584

زير ٢٣ ساله ها راهي اردبيل شدند/ عكس

641
ادامه مطلب
ALIR8427

تمرین تیم ملی والیبال / عکس

1673
ادامه مطلب
ALIR8044

خیلی تور، خیلی نزدیک / عکس

1061
ادامه مطلب
zzzzzzz (2)

تمرین تیم ملی با حضور اصحاب رسانه / عکس

2048
ادامه مطلب
AMAN6619

تمرین تیم ملی با حضور اصحاب رسانه / عکس

2242
ادامه مطلب
AMAN5159

مهمان ویژه تمرین تیم ملی / عکس

2353
ادامه مطلب
AMAN4838

تست آمادگی جسمانی تیم ملی / عکس

2115
ادامه مطلب
AMAN3938

نخستین جلسه ایگور با ملی پوشان / عکس

2081
ادامه مطلب
AMAN2225

جلسه تمرینی تیم ملی زیر 23 سال / عکس ۲

972
ادامه مطلب
AMAN3617

جلسه تمرینی تیم ملی زیر 23 سال / عکس ۱

891
ادامه مطلب
7729-72-0003

جلسه تمرینی تیم ملی با حضور اصحاب رسانه / عکس

2066
ادامه مطلب
ALIR6512

استارت تمرینات تیم ملی والیبال با حضور کولاکوویچ / عکس

2360
ادامه مطلب
SANI5575

تمرین با انگیزه ملی‌پوشان برای رویارویی با کره‌جنوبی/عکس

435
ادامه مطلب
SANI2105

تمرین تیم ملی والیبال نوجوانان / عکس

494
ادامه مطلب
SANI0542

تمرینی سخت برای قهرمانی در هوای شرجی نایپیداو /عکس

418
ادامه مطلب