تمرینات

پایان تمرینات گروه نخست اردوی دوم تیم ملی نوجوانان دختر / عکس

1308
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 2

1102
ادامه مطلب

جوانان دختر در دومین گام آماده سازی / عکس 1

1045
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 2

1018
ادامه مطلب

تمرین ملی پوشان در سالن اصلی مسابقات / عکس 1

736
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 2

1171
ادامه مطلب

پیش به سوی ناگویا / عکس 1

932
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 3

1231
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 2

1032
ادامه مطلب

تمرین نفسگیر شاگردان ایگور در ژاپن/ عکس 1

962
ادامه مطلب

آخرین تمرین شاگردان ایگور با حضور اصحاب رسانه / عکس

1872
ادامه مطلب

تمرین شاداب تیم ملی بانوان / عکس

1236
ادامه مطلب

تلاش نوجوانان دختر برای پیراهن تیم ملی / عکس

1103
ادامه مطلب

تمرین تیم ملی والیبال بزرگسالان/عکس

1036
ادامه مطلب

به سوی سکو / عکس

553
ادامه مطلب