کلاس

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

834
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

716
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

783
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

883
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1282
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

956
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

1280
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

1256
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

890
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

872
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

1594
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

1909
ادامه مطلب

افتتاحیه کلاس مربیگری بین المللی سطح 2/ عکس

1557
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک/ عکس

2486
ادامه مطلب