کلاس

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

866
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

674
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

621
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

542
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

614
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

613
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1148
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

970
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1050
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1110
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1489
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1167
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

1705
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

1711
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

1089
ادامه مطلب