کلاس

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

750
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

608
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

819
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1244
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1019
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1002
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

759
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

864
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

829
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1401
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1269
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1323
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1347
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1718
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1385
ادامه مطلب