کلاس

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

882
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

591
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

748
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

506
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

522
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

546
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

1178
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

1443
ادامه مطلب

افتتاحیه کلاس مربیگری بین المللی سطح 2/ عکس

1150
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک/ عکس

1934
ادامه مطلب