کلاس

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

697
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

501
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

487
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

486
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

537
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

551
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1097
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

893
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

980
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1048
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1428
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1118
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

1567
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

1572
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

1033
ادامه مطلب