کلاس

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

568
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

419
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

554
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1030
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

781
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

772
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

594
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

697
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

674
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1217
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1074
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1136
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1177
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1559
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1236
ادامه مطلب