کلاس

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

408
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

447
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

469
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

984
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

822
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

887
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

971
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1362
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1060
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

1441
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

1433
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

978
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

948
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

1681
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

2040
ادامه مطلب