کلاس

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

562
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

658
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1050
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

725
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

928
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

784
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

661
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

683
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

1347
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

1605
ادامه مطلب

افتتاحیه کلاس مربیگری بین المللی سطح 2/ عکس

1328
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک/ عکس

2136
ادامه مطلب