کلاس

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

955
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

654
ادامه مطلب

اختتامیه دوره مربیگری بین المللی ویژه بانوان

804
ادامه مطلب

کلاس مربیگری والیبال بین المللی بانوان/عکس

605
ادامه مطلب

نخستین نشست تدوین سرفصل های تربیت مدرس مربیگری والیبال ساحلی/ عکس

574
ادامه مطلب

گرد همایی مسئولین کمیته آموزش هیئت های استان ها/ عکس

606
ادامه مطلب

سمینار روانشناسی کاربردی در والیبال / عکس

1248
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح دو/ عکس

1514
ادامه مطلب

افتتاحیه کلاس مربیگری بین المللی سطح 2/ عکس

1219
ادامه مطلب

اختتامیه کلاس مربیگری بین المللی سطح یک/ عکس

2018
ادامه مطلب