باشگاه های مردان آسیا 95

IMG_5412

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – العربی قطر/ عکس

4874
ادامه مطلب
_VC_9714

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – گلدن شانگهای چین/ عکس

2831
ادامه مطلب
_VC_7736

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – ماسکوی ویتنام/ عکس

2471
ادامه مطلب
_VC_5482

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – تویودا ژاپن/ عکس

2997
ادامه مطلب
IMG_7147

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – هنگ کنگ/ عکس

2404
ادامه مطلب
IMG_8133

تمرین وزنه بانک سرمایه بعد از پیروزی بر قزاقستان/ عکس

3329
ادامه مطلب
_VC_1432

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – آلتای قزاقستان/ عکس

1942
ادامه مطلب