باشگاه های مردان آسیا 95

IMG_5412

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – العربی قطر/ عکس

4774
ادامه مطلب
_VC_9714

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – گلدن شانگهای چین/ عکس

2739
ادامه مطلب
_VC_7736

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – ماسکوی ویتنام/ عکس

2304
ادامه مطلب
_VC_5482

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – تویودا ژاپن/ عکس

2896
ادامه مطلب
IMG_7147

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – هنگ کنگ/ عکس

2308
ادامه مطلب
IMG_8133

تمرین وزنه بانک سرمایه بعد از پیروزی بر قزاقستان/ عکس

3259
ادامه مطلب
_VC_1432

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – آلتای قزاقستان/ عکس

1853
ادامه مطلب