باشگاه های مردان آسیا 95

IMG_5412

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – العربی قطر/ عکس

2116
ادامه مطلب
_VC_9714

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – گلدن شانگهای چین/ عکس

1490
ادامه مطلب
_VC_7736

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – ماسکوی ویتنام/ عکس

1151
ادامه مطلب
_VC_5482

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – تویودا ژاپن/ عکس

1705
ادامه مطلب
IMG_7147

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – هنگ کنگ/ عکس

1142
ادامه مطلب
IMG_8133

تمرین وزنه بانک سرمایه بعد از پیروزی بر قزاقستان/ عکس

2121
ادامه مطلب
_VC_1432

قهرمانی باشگاه های آسیا/ بانک سرمایه – آلتای قزاقستان/ عکس

752
ادامه مطلب