داوری

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر

1396/10/23 - 10:42

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسی...

اسامی داوران و ناظران هفته ششم لیگ برتر بانوان

1396/10/20 - 10:25

هفته ششم لیگ برتر بانوان فردا (پنج شنبه) با سه دیدار در شهرهای تهران، اصفهان و بهنمیر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته ششم دور رفت مسابقات والیبال قهرم...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته شانزدهم لیگ برتر

1396/10/19 - 09:01

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان فردا (چهارشنبه) با شش دیدار، قضاوت 12 داور و نظارت 9 ناظر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پنجم دور برگشت مسابقات و...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک  

1396/10/19 - 09:42

هفته دوازدهم لیگ دست یک فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 24 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این بازی ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پ...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته پانزدهم لیگ برتر

1396/10/12 - 12:36

هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و قضاوت و نظارت بر این مسابقات را 21 داور و ناظر بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هف...

اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ دسته یک

1396/10/12 - 12:13

هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال مردان ایران فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 23 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدرا...

قضاوت و نظارت 20 داور و ناظر در هفته چهاردهم لیگ برتر

1396/10/09 - 11:33

هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال روز یکشنبه با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر در این مسابقات قضاوت و نظارت خواهند داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سوم دور...

اسامی داوران و ناظران هفته دهم لیگ دسته یک

1396/10/09 - 11:12

هفته دهم لیگ دسته یک والیبال مردان فردا (یکشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 21 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این مسابقات را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبا...

اسامی داوران و ناظران هفته چهارم لیگ برتر بانوان

1396/10/06 - 09:23

هفته چهارم دور رفت لیگ برتر بانوان فردا (پنج شنبه) با سه دیدار پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته چهارم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ا...