داوری

شاهمیری دبیر کمیته داوران شد

1396/11/21 - 21:28

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی محمد شاهمیری را به عنوان دبیر کمیته داوران منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی در حکمی محمد شاهمیری داور بین المللی ا...

اسامی داوران و ناظران دور رفت مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر

1396/11/17 - 10:17

دور رفت مرحله نخست پلی آف لیگ برتر والیبال مردان فردا (چهارشنبه) با چهار دیدار پیگیری می‌شود و 15 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این بازی ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عموم...

اسامی داوران و ناظران هفته بیست و دوم لیگ برتر

1396/11/14 - 10:28

هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر والیبال فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و ۱۹ داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این بازی ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون و...

قضاوت و نظارت 19 داور و ناظر در هفته بیست و یکم لیگ برتر

1396/11/11 - 09:10

هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال فردا (پنج شنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 19 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال...

اسامی داوران و ناظران دور برگشت مرحله پلی‌آف لیگ دسته یک

1396/11/11 - 09:27

دور برگشت مرحله نخست پلی آف لیگ دسته یک مردان فردا (پنج شنبه) با چهار دیدار پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دور برگشت مرحله نخست پلی آف مسابقات والیبال قهر...

اسامی داوران و ناظران هفته بیستم لیگ برتر

1396/11/07 - 10:23

هفته بیستم لیگ برتر والیبال مردان فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر، وظیفه قضاوت و نظارت بر این مسابقه ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ...

قضاوت و نظارت 23 داور و ناظر در هفته چهاردهم لیگ دسته یک

1396/10/26 - 12:33

هفته چهاردهم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ دسته یک مردان فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 23 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط ع...

اسامی داوران و ناظران هفته هجدهم لیگ برتر

1396/10/26 - 11:21

هفته هجدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر در این دیدارها قضاوت و نظارت خواهند کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته هفتم ...

قضاوت و نظارت 19 داور و ناظر در هفته سیزدهم لیگ دسته یک

1396/10/23 - 10:35

19 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر شش دیدار هفته سیزدهم لیگ دسته یک را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته ششم دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ...