فصلنامه دنیای والیبال

چهاردهمین شماره فصلنامه دنیای والیبالمنتشر شد

1394/12/10 - 23:32

چهاردهمین و تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری علی جوادی در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدهای آن به عکس هایی از ش...

سیزدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1394/01/27 - 05:09

سیزدهمین و تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری علی جوادی در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدهای آن به عکس هایی از اس...

یازدهمین و دوازدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1393/06/01 - 05:19

تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ ویژۀ فصل های بهار و تابستان به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدها...

دهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1392/12/14 - 04:39

دهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ ویژۀ فصل زمستان به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان در حالی منتشر شد که با توجه به مخاطبان بین المللی والیبال ایران از ا...

هشتمین و نهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1392/08/19 - 05:40

ازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال، ویژۀ تابستان و پائیز (شماره هشت و نه) سال جاری منتشر شد. این فصلنامه که عکس هایی از حمزه زرینی بر روی جلد و سعید معروف بر پشت جلد آن به چاپ ر...

ششمین و هفتمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1392/03/05 - 05:30

جدیدترین شماره فصلنامه دنیای والیبال ویژه زمستان و بهار دربرگیرنده مطالب مختلف  و متنوعی از والیبال ایران و جهان منتشر شد. مجموعه مطالبی درباره لیگ جهانی والیبال و حضور مردان ایرا...

پنجمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1391/10/25 - 05:28

پنجمین شماره فصلنامه "دنیای واالیبال" ویژه فصل پاییز 1391 منتشر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پنجمین شماره فصلنامه "دنیای والیبال" که نخستین و تنها مجله تخصصی والیبال...

سومین و چهارمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1391/06/03 - 05:02

سومین و چهارمين شماره فصلنامه دنیای والیبال به مدیر مسئولی محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان منتشر شد. این شماره که روی جلد آن به عکسی از عليرضا نادي كاپيتان تيم ملي واليبا...

دومین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1391/01/23 - 06:06

دومین شماره فصلنامه دنیای والیبال به مدیر مسئولی محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان، ویژه لیگ برتر والیبال ایران منتشر شد. این شماره که روی جلد آن به عکسی از بهروز عطایی، سر...