کمیته انضباطی

محرومیت سرمربی و بازیکن سازمان عمران شهرداری ساری

1395/08/08 - 10:27

سازمان لیگ فدراسیون والیبال سرمربی و لیبرو تیم والیبال سازمان عمران شهرداری ساری را محروم کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سازمان لیگ در اطلاعیه ای سرمربی و لیبرو تیم س...

فراخوان سه بازیکن لیگ برتری به کمیته انضباطی

1395/08/06 - 09:44

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه بازیکن از تیم های سازمان عمران شهرداری ساری و خاتم اردکان را به کمیته انضباطی فراخواند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته دوم لیگ برتر ...

نشست فوق العاده کمیته انضباطی برای شکایت بازیکنان شهرداری بجنورد

1395/08/05 - 13:01

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به شکایت هشت بازیکن تیم شهرداری بجنورد به صورت فوق العاده رسیدگی کرد و رای خود را درباره این باشگاه صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال،...

رای کمیته انضباطی/ محکومیت جواهری گنبد به پرداخت 50 درصد قرارداد بازیکن

1395/08/05 - 12:33

رای کمیته انضباطی درباره شکایت دانیال معتضدی از تیم جواهری گنبد صادر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه فوق العاده کمیته انضباطی در سوم آبان ماه پیرو دو جلسه قبلی در ...

رای کمیته انضباطی/ پاداش صعود پیکان به میرزاجانپور تعلق نگرفتپیکان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شد

1395/08/04 - 11:28

رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت مجتبی میرزاجانپور از باشگاه پیکان تهران صادر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال 26 مهرم...

رای کمیته انضباطی/ پاداش صعود پیکان به قائمی تعلق نگرفتپیکان به پرداخت 235 میلیون تومان محکوم شد

1395/08/04 - 11:14

رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال درباره شکایت فرهاد قائمی از باشگاه پیکان صادر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضاء 23 شه...

کاهش مدت محرومیت بازیکن امید ارومیه

1395/07/28 - 13:24

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مدت محرومیت بازیکن تیم امید ارومیه را کاهش داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی با حضور اعضاء روز دوشنبه 26 مهرماه به منظو...

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد

1395/07/07 - 12:46

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درخصوص 3 پرونده را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در وقت فوق العاده به تاریخ 95/6/2...

چهار پرونده روی میز کمیته انضباطی

1395/06/17 - 10:45

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه شنبه 23 شهریورماه برای بررسی چهار پرونده تشکیل جلسه می دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال از ساعت 10...