گفتگو

ضیایی: قضاوت را به اهل دل و فن می‌سپارم

1397/08/02 - 09:00

رئیس فدراسیون والیبال می گوید تصمیم گیری در مورد اعضا و دست اندرکاران فدراسیون جز حقوق بدیهی هر رییسی است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبا...

یزدان پناه: استقبال بسیار خوبی از هفته اول لیگ برتر انجام شد

1397/07/29 - 09:52

دبیر سازمان لیگ والیبال می گوید که مراسم گلریزان یاشار کمی با مساعدت های آقای ضیایی و مسئولان شهرداری گنبد برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسعود یزدان پناه...

سوفیانوس: کاسپین سریز می تواند دو و سه ستاره برگزار شود

1397/07/27 - 12:35

ناظرفدراسیون جهانی والیبال می گوید تورهای کاسپین سریز را باید دو ستاره و سه ستاره تبدیل کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نیکوس سوفیانوس درحاشیه اختتامیه تورجهانی تک ست...

ضیایی: توسعه والیبال ساحلی یکی از سیاست های فدراسیون است

1397/07/27 - 12:59

رئیس فدراسیون والیبال می گوید ناظر فدراسیون جهانی والیبال هم از میزبانی ایران از تورهای کاسپین سریز رضایت داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال،احمدضیایی در حاشیه آیین اخت...

منظمی: زیر ساخت های مناسبی برای رشد والیبال ساحلی داریم

1397/07/27 - 11:24

دبیر فدراسیون والیبال می گوید: بتا توجه به زیر ساختی که داریم میتوانیم شاهد رشد وشکوفایی والیبال ساحلی در کشورمان باشیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال،امیرحسین منظمی با ...

انصاری: هر سه تور کاسپین سریز از سوی ناظر بین المللی نمره قبولی گرفت

1397/07/26 - 15:00

دبیرسازمان ساحلی فدراسیون می گوید: تورهای جهانی کاسپین سریز را با موفقیت پشت سرگذاشتیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال،نادرانصاری با بیان اینکه موفق شدیم سه تورجهانی تک س...

الهامی: حضور تیم های پایه در کاسپین سریز برای پشتوانه سازی است

1397/07/26 - 11:30

رئیس سازمان ساحلی فدراسیون والیبال می گوید: ایران می تواند پایلوت والیبال ساحلی آسیا باشد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، فریدون الهامی با بیان اینکه دو تورجهانی تک ستار...

بازیکن لهستان: امکانات در تورهای جهانی ایده آل است

1397/07/25 - 22:14

بازیکن تیم لهستان می گوید: شرایط تورهای جهانی تک ستاره ایران مطلوب بوده است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کسپیرو کوجیوایکی سطح این دوره از رقابت ها را بالا ارزیابی کرد...

سوفیانوس: تورهای بابلسر و بندرترکمن با موفقیت برگزار شد

1397/07/22 - 15:45

نماینده فدراسیون جهانی والیبال می گوید: امیدوارم تورجهانی بندر انزلی را مانند دو تورنمنت قبلی با موفقیت برگزار کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نیکوس سوفیانوس پس از ...