لژیونرها

لژیونرهای والیبال ایران در این هفته چه کردند؟

1397/08/07 - 14:55

لژیونرهای والیبال ایران در ابتدای هفته برای تیم های خود به میدان رفتند و حضور پر رنگی داشتند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، لژیونرهای والیبال ایران هفته های پرکار خود ر...

برنامه لژیونرهای والیبال ایران در هفته پیش رو

1397/08/02 - 11:31

لژیونرهای والیبال ایران هفته پرکار و سختی را در روزهای آینده پیش رو خواهند داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، لژیونرهای والیبال ایران طی روزهای آینده برای تیم های خود ...

در هفته گذشته به والیبالیست های شاغل در اروپا چه گذشت؟

1397/07/30 - 13:21

لژیونرهای والیبال ایران در لیگ های معتبر اروپایی شروع درخشان و موفقی را داشتند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با شروع لیگ های اروپایی، درخشش مردان و زنان ایرانی در لیگ ها...