کمیته انضباطی

کاهش مدت محرومیت بازیکن امید ارومیه

1395/07/28 - 13:24

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال مدت محرومیت بازیکن تیم امید ارومیه را کاهش داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی با حضور اعضاء روز دوشنبه 26 مهرماه به منظو...

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد

1395/07/07 - 12:46

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درخصوص 3 پرونده را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در وقت فوق العاده به تاریخ 95/6/2...

چهار پرونده روی میز کمیته انضباطی

1395/06/17 - 10:45

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه شنبه 23 شهریورماه برای بررسی چهار پرونده تشکیل جلسه می دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال از ساعت 10...

چهار پرونده در دستور کار کمیته انضباطی

1395/06/10 - 11:00

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دوشنبه 15 شهریورماه برای بررسی چهار پرونده تشکیل جلسه می دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال از ساعت 10 ...

دو پرونده در دستور کار کمیته انضباطی

1395/04/30 - 10:43

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه چهارم مردادماه برای بررسی دو پرونده تشکیل جلسه می دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال از ساعت...

محکومیت ذوب آهن به پرداخت مطالبات خداپرست

1395/02/27 - 15:55

کمیته انضباطی فدارسیون والیبال باشگاه ذوب آهن اصفهان را به پرداخت مطالبات رضا خداپرست محکوم کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به منظو...

کمیته انضباطی آرای سه پرونده را صادر کرد

1395/01/25 - 19:15

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درباره سه پرونده گوهر کویر زاهدان، سایپای تهران و سازمان عمران شهرداری ساری را صادر کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین نشست...

23 فروردین نخستین نشست کمیته انضباطی در سال 95

1395/01/17 - 10:44

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 23 فروردین برای بررسی چهار پرونده تشکیل جلسه می دهد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در...

محرومیت سه بازیکن دسته یکی

1394/10/19 - 11:37

سازمان لیگ فدراسیون والیبال سه بازیکن تیم های شهرداری جوان ارومیه و شهرداری اراک را به دلیل توهین به داور تا تشکیل کمیته انضباطی از حضور در رقابت های لیگ دسته یک محروم کرد. به گزا...

12