مسابقات

نخستين مدال، سكو و پيروزی برابر فرانسه در روز آخر / ویدئو

553
ادامه مطلب

کولاکوویچ: کسب این مدال، موفقیتی باور نکردنی بود / ویدئو

334
ادامه مطلب

بارتلمی: در ست پنجم ایران خیلی بهتر ظاهر شد / ویدئو

316
ادامه مطلب

کوبیلیسکی: بازیکنان بهترین عملکرد را داشتند / ویدئو

222
ادامه مطلب

رضايي: بازیکنان براي هر توپ و امتياز جنگيدند / ویدئو

72
ادامه مطلب

اکبری: این مدال افتخاری بزرگ برای خانواده والیبال بود / ویدئو

106
ادامه مطلب

افروزی: خوشبختانه بدون مصدوم مسابقات رابه پایان رساندیم / ویدئو

43
ادامه مطلب

معنوی نژاد : قدم به قدم پیش رفتیم تا موفق شدیم / ویدئو

107
ادامه مطلب

مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است / ویدئو

42
ادامه مطلب

خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم / ویدئو

42
ادامه مطلب

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

91
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

89
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

124
ادامه مطلب

یک قدم تا نخستین سکوی جهانی/ ویدئو

367
ادامه مطلب

اکبری: با تمام وجود آماده بازی با فرانسه هستیم / ویدئو

190
ادامه مطلب