جام قهرمانان بزرگ جهان 2017

از این پرچم جهان آغاز میشه…/ویدئو

190
ادامه مطلب

برای هر امتیاز جنگیدند، نه برای مدال، برای غرورشان /ویدئو

128
ادامه مطلب

نخستين مدال، سكو و پيروزی برابر فرانسه در روز آخر / ویدئو

592
ادامه مطلب

کولاکوویچ: کسب این مدال، موفقیتی باور نکردنی بود / ویدئو

343
ادامه مطلب

بارتلمی: در ست پنجم ایران خیلی بهتر ظاهر شد / ویدئو

323
ادامه مطلب

کوبیلیسکی: بازیکنان بهترین عملکرد را داشتند / ویدئو

232
ادامه مطلب

رضايي: بازیکنان براي هر توپ و امتياز جنگيدند / ویدئو

74
ادامه مطلب

اکبری: این مدال افتخاری بزرگ برای خانواده والیبال بود / ویدئو

111
ادامه مطلب

افروزی: خوشبختانه بدون مصدوم مسابقات رابه پایان رساندیم / ویدئو

44
ادامه مطلب

معنوی نژاد : قدم به قدم پیش رفتیم تا موفق شدیم / ویدئو

112
ادامه مطلب

مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است / ویدئو

47
ادامه مطلب

خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم / ویدئو

44
ادامه مطلب

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

91
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

90
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

126
ادامه مطلب