فدراسیون

7

برهانی: ما از لحاظ ذهنی بازی را باختیم / ویدئو

37
ادامه مطلب
خواجه کلایی

خواجه کلایی: اسیر سرعت تیم استرالیا شدیم / ویدئو

48
ادامه مطلب
IMG_0446

قهرمانی: بازیکنان، استرالیا را دست کم گرفتند / ویدئو

128
ادامه مطلب
PARI7099

مصاحبه با اقوام معروف… / ویدئو

580
ادامه مطلب
PARI4406

کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی ایران و قزاقستان / ویدئو

394
ادامه مطلب
PARI6489

هیجان بانوان در ورزشگاه برای حمایت از تیم ملی / ویدئو

329
ادامه مطلب
PARI8337

کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی ایران و چین / ویدئو

244
ادامه مطلب
Untitl45ed

گزارش مردمی در حاشیه بازی ایران و کره جنوبی/ ویدئو

194
ادامه مطلب
AN1I3238

صادقی: عملکرد بازیکنان راضی کننده بود / ویدئو

43
ادامه مطلب
0Q1A9356

گیوه: مغلوب سرعت و تجربه تایلند شدیم / ویدئو

40
ادامه مطلب
AN1I2531

شجاعی: از عملکرد بازیکنان راضی هستم / ویدئو

97
ادامه مطلب
IMG_9309

برهانی: در این بازی از همه پتانسیل تیم استفاده نشد / ویدئو

81
ادامه مطلب
IMG_9244

بابلیان: با تلاش بیشتر سعی در انجام بازی بهتر داریم / ویدئو

65
ادامه مطلب
MASI17242

داورزنی خطاب به بانوان: خودتان را باور داشته باشید / ویدئو

131
ادامه مطلب
ALIR8900

تمرین شاگردان ایگور پیش از اعزام به ترکیه / ویدئو

331
ادامه مطلب