هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/11/25 17:30 حمید راهجردیان 2000 نمایش جزئیات

کاله مازندران

2 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:40
نتایج زنده 23 - 25 21 - 25 25 - 23 25 - 20 13 - 15 107 - 108
اردکان - آیت الله خاتمی 1396/11/25 16:00 مرتضی اکرمی 1200 نمایش جزئیات

خاتم اردکان

3 - 0

سایپا تهران

0:26 0:30 0:33 0:0 0:0 1:38
نتایج زنده 25 - 20 27 - 25 28 - 26 0 - 0 0 - 0 80 - 71
تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/25 15:00 مسعود ذوقی 1500 نمایش جزئیات

پیکان تهران

3 - 0

شهرداری ورامین

0:27 0:30 0:30 0:0 0:0 1:35
نتایج زنده 25 - 21 25 - 22 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 64
گنبد - سالن المپیک 1396/11/25 17:30 بهروز جعفری 3500 نمایش جزئیات

هاوش گنبد

0 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:33
نتایج زنده 22 - 25 25 - 27 19 - 25 0 - 0 0 - 0 66 - 77
تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/11/18 17:00 محمد شاهمیری 1500 نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

3 - 1

کاله مازندران

0:31 0:30 0:33 0:0 0:0 2:05
نتایج زنده 25 - 23 22 - 25 25 - 22 25 - 18 0 - 0 97 - 88