هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

کاتوویچ 1396/2/31 20:30 2000 نمایش جزئیات

ایران

0 - 0

استرالیا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
کاتوویچ 1396/2/30 22:30 12000 نمایش جزئیات

ایران

0 - 0

لهستان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
اسلوونی 25 ارديبهشت ماه ١٣٩٦ 21:30 5000 نمایش جزئیات

ایران

3 - 2

اسلوونی

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 23 - 25 25 - 23 25 - 14 25 - 16 121 - 103
اردبیل 1396/2/19 17:30 8000 نمایش جزئیات

ایران

0 - 0

ژاپن

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
اردبیل 1396/2/19 15 1000 نمایش جزئیات

تایلند

1 - 3

چین تایپه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 21 - 25 23 - 25 22 - 25 0 - 0 91 - 94