تهران 1397/09/16 16:00 داور اول حمید راهجردیان، داور دوم مهدی نویدی نو نمایش جزئیات

عقاب نهاجا

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 23 23 - 25 22 - 25 0 - 0 92 - 98
مشهد 1397/9/14 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم محمد عشقدوست نمایش جزئیات

پیام خراسان

2 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 23 25 - 23 21 - 25 15 - 17 107 - 113
ورامین 1397/9/14 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم اصغر میرزایی نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

3 - 1

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 23 - 25 25 - 15 0 - 0 98 - 85
اراک 1397/9/14 16:00 داور اول علیرضا قریب، داور دوم قادر صادقی 2500 نمایش جزئیات

شهروند اراک

3 - 1

دورنا ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 25 - 23 21 - 25 25 - 21 0 - 0 96 - 90
ارومیه 1397/9/14 داور اول بهروز جعفری، داور دوم مهرداد شوشتری 3000 نمایش جزئیات

شهرداری ارومیه

1 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 121
نتایج زنده 21 - 25 15 - 25 25 - 16 23 - 25 0 - 0 84 - 91
تهران 1397/9/14 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم امید فولادی وندا 250 نمایش جزئیات

سایپا تهران

3 - 1

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 145
نتایج زنده 28 - 26 22 - 25 25 - 17 33 - 31 0 - 0 108 - 99

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

گنبد 1397/9/9 17:00 داور اول حمید راهجردیان،داور دوم میثم پارسه نمایش جزئیات

شهرداری گنبد

0 - 3

کاله مازندران

0:26 0:28 0:31 0:0 0:0 85
نتایج زنده 15 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 75
مشهد 97/9/7 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب نمایش جزئیات

پیام خراسان

3 - 2

سایپا تهران

0:28 0:30 0:34 0:49 0:0 2:21
نتایج زنده 25 - 21 20 - 25 25 - 23 26 - 28 17 - 15 113 - 112
تبریز 97/9/7 16:30 داور اول بهروز جعفری، داور دوم مرتضی علایی نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

3 - 2

دورنا ارومیه

0:۲۷ 0:26 0:19 0:24 0:15 1:24
نتایج زنده 26 - 24 24 - 26 25 - 19 19 - 25 15 - 8 109 - 102
تهران 97/9/7 97/9/7 داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اسماعیل رزقی نمایش جزئیات

پیکان تهران

3 - 1

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 14 - 25 25 - 23 25 - 21 25 - 18 0 - 0 89 - 87
سیرجان 97/9/7 97/9/7 داور اول داود نافعی، داور دوم وحید پورکاشیان نمایش جزئیات

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 1

شهروند اراک

0:36 0:29 0:24 0:28 0:0 117
نتایج زنده 33 - 31 20 - 25 25 - 18 25 - 23 0 - 0 103 - 97