هیچ مسابقه ای در حال حاضر وجود ندارد.

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

اراک 95/10/29 16 داوران: راهجردیان- رزقی ،ناظر: جلایر نمایش جزئیات

شهرداری اراک

0 - 3

شهرداری ارومیه

0:25 0:20 0:25 0:0 0:0 1:10:00
نتایج زنده 21 - 25 19 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 62 - 75
تبریز 95/10/29 17 داوران: جعفری- علائی ،ناظر: پورکاشیان نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

3 - 1

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 18 25 - 23 24 - 26 25 - 23 0 - 0 99 - 90
ساری 95/10/29 16 داوران: فیروزی- پورکاشیان ،ناظر: حق بین نمایش جزئیات

سازمان عمران شهرداری ساری

3 - 1

هاوش گنبد

0:25 0:25 0:25 0:30 0:0 120
نتایج زنده 25 - 21 25 - 13 16 - 25 25 - 21 0 - 0 91 - 80
ورامین 95/10/29 16 داوران: کاظمی- نافعی ،ناظر: شفقی نمایش جزئیات

صالحین ورامین

1 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 22 - 25 19 - 25 25 - 18 0 - 0 91 - 90
تهران 95/10/29 17 داوران: اکرمی- عشق دوست ،ناظر: یاوری نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 1

پارسه تهران

0:00:25 0:00:20 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 20 - 25 25 - 9 25 - 15 25 - 19 0 - 0 95 - 68