کاشان - سالن هفت مهر 1396/10/27 16:00 مرتضی اکرمی 1500 نمایش جزئیات

رعد پدافند کاشان

2 - 3

شهرداری ورامین

0:۳۰ 0:۳۰ 0:۳۰ 0:۳۰ 0:۲۵ 2:30
نتایج زنده 26 - 24 22 - 25 22 - 25 25 - 17 12 - 15 107 - 106
اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/27 15:30 محمدرضا کاویانی 2000 نمایش جزئیات

خاتم اردکان

3 - 0

شهرداری تبریز

0:26 0:32 0:30 0:0 0:0 1:40
نتایج زنده 25 - 21 28 - 26 25 - 23 0 - 0 0 - 0 78 - 70
ارومیه - غدیر 1396/10/27 17:00 ابراهیم فیروزی 3000 نمایش جزئیات

شهرداری ارومیه

2 - 3

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:14
نتایج زنده 25 - 19 25 - 22 18 - 25 21 - 25 13 - 15 102 - 106
ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/10/27 16:00 مسعود ذوقی 1500 نمایش جزئیات

ساری 21

0 - 3

پیکان تهران

0:1 0:2 0:3 0:4 0:0 1:25
نتایج زنده 19 - 25 15 - 25 22 - 25 0 - 0 - 0 56 - 75
تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/27 17:30 امید فولادی وندا 350 نمایش جزئیات

بانک سرمایه

3 - 0

هاوش گنبد

0:24 0:25 0:29 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 13 25 - 19 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 56
تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/27 15:00 محمد شاهمیری 300 نمایش جزئیات

سایپا تهران

3 - 0

شمس

0:20 0:26 0:27 0:0 0:0 1:14
نتایج زنده 25 - 14 25 - 21 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 57

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

ورامین - شهید گل عباسی 1396/10/24 17:30 حمید راهجردیان 1000 نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

3 - 2

ساری 21

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 3:10
نتایج زنده 29 - 31 25 - 12 20 - 25 25 - 18 15 - 8 114 - 94
تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/10/24 17:00 مجتبی بیداریان 800 نمایش جزئیات

شهرداری تبریز

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:26 0:0 0:0 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 20 25 - 20 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 61
اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/24 16:00 مسعود ذوقی 1500 نمایش جزئیات

خاتم اردکان

1 - 3

کاله مازندران

0:30 0:30 0:25 0:32 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 27 26 - 24 15 - 25 29 - 31 0 - 0 95 - 107
گنبد - سالن المپیک 1396/10/24 17:30 علیرضا قریب 2700 نمایش جزئیات

هاوش گنبد

2 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 21 22 - 25 16 - 25 25 - 20 12 - 15 100 - 106
تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/24 17:30 احمد سرمست 200 نمایش جزئیات

شمس

0 - 3

پیکان تهران

0:24 0:28 0:25 0:0 0:0 1:22
نتایج زنده 21 - 25 23 - 25 21 - 25 0 - 0 0 - 0 65 - 75