سیرجان داور اول داود نافعی، داور دوم وحید پورکاشیان نمایش جزئیات

فولاد سیرجان ایرانیان

1 - 3

پیام خراسان

0:26 0:23 0:29 0:27 0:0 105
نتایج زنده 25 - 18 15 - 25 22 - 25 22 - 25 0 - 0 84 - 93
اردکان داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد محبوب عشقدوست نمایش جزئیات

خاتم اردکان

2 - 3

کاله مازندران

0:26 0:29 0:30 0:32 0:16 2:13
نتایج زنده 25 - 21 24 - 26 20 - 25 25 - 19 10 - 15 104 - 106
تهران داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم میثم پارسه نمایش جزئیات

پیکان تهران

3 - 0

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 59
ورامین داور اول علیرضا قریب، داور دوم احمد سرمست نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

3 - 0

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 25 - 19 2 - 21 0 - 0 0 - 0 52 - 57

هیچ مسابقه ای برای روزهای آتی ثبت نشده است.

گنبد داور اول محمدرضا درفش کاویان، داور دوم محمد محبوب عشقدوست نمایش جزئیات

شهرداری گنبد

3 - 2

شهرداری تبریز

0:19 0:23 0:21 0:22 0:13 98
نتایج زنده 25 - 16 21 - 25 20 - 25 25 - 17 15 - 10 106 - 93
تهران داور اول علیرضا قریب، داور دوم محمد آقایی نمایش جزئیات

سایپا تهران

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 29 - 27 21 - 25 19 - 25 18 - 25 0 - 0 87 - 102
اراک داور اول امید فولادی وندا، داور دوم مرتضی علایی نمایش جزئیات

شهروند اراک

3 - 2

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 18 - 25 19 - 25 16 - 14 103 - 108
ارومیه داور اول مهدی نویدی، داور دوم وحید پورکاشیان نمایش جزئیات

دورنا ارومیه

2 - 1

عقاب نهاجا

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 22 - 25 25 - 21 20 - 17 0 - 0 92 - 82
ورامین داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم اسماعیل رزقی نمایش جزئیات

شهرداری ورامین

0 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0: 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 22 25 - 21 21 - 25 15 - 17 110 - 111