تهران - سالن خانه والیبال 1396/09/01 15:00 مرتضی اکرمی 300 finished

سایپا تهران

3 - 1

سارویه ساری

0:26 0:21 0:21 0:21 0:0 1:36
نتایج زنده 25 - 19 17 - 25 25 - 12 25 - 16 0 - 0 92 - 72