ارومیه - غدیر 1396/09/01 16:00 محمد شاهمیری 2500 finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:25
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 18 - 25 18 - 25 6 - 15 92 - 109