اردکان - آیت الله خاتمی 1396/09/01 15:00 ابراهیم فیروزی 800 finished

خاتم اردکان

3 - 0

شهرداری ورامین

0:29 0:29 0:33 0:0 0:0 1:43
نتایج زنده 25 - 23 25 - 21 27 - 25 0 - 0 0 - 0 77 - 69