انتخابی جهان | 2017 | اردبیل

بین المللیمردانبزرگسالاردبیل2017

برنامه گروه A

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 کره جنوبی - قطر1396/05/1915:30اردبیلرضازاده
02 چین - قزاقستان1396/05/1918:00اردبیلرضازاده
03 قطر - چین1396/05/2015:30اردبیلرضازاده
04 ایران - کره جنوبی1396/05/2018:00اردبیلرضازاده
05 قطر - قزاقستان1396/05/2115:30اردبیلرضازاده
06 ایران - چین1396/05/2118:00اردبیلرضازاده
07 کره جنوبی - چین1396/05/2215:30اردبیلرضازاده
08 ایران - قزاقستان1396/05/2218:00اردبیلرضازاده
09 کره جنوبی - قزاقستان1396/05/2315:30اردبیلرضازاده
10 ایران - قطر1396/05/2318:00اردبیلرضازاده

نتایج گروه A

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن

رده بندی گروه A

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
000
0
000.00
2قزاقستان
000
0
000.00
3قطر
000
0
000.00
4چین
000
0
000.00
5کره جنوبی
000
0
000.00

اخبار مرتبط