قهرمانی باشگاه های مردان آسیا | سال 2017 | ویتنام

بین المللیمردانبزرگسالویتنام2017

برنامه قهرمانی باشگاه های آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ژاپن - تایلند1396/04/0712:30--
02 قزاقستان - هنگ کنگ1396/04/0712:30--
03 قطر - استرالیا1396/04/0715:00--
04 چین - مالدیو1396/04/0715:00--
05 ویتنام - عراق1396/04/0717:30--
06 تایلند - چین1396/04/0812:30--
07 استرالیا - قزاقستان1396/04/0812:30--
08 قطر - هنگ کنگ1396/04/0815:00--
09 ژاپن - مالدیو1396/04/0815:00--
10 عراق - سریلانکا1396/04/0817:30--
11 ایران - چین تایپه1396/04/0817:30--
12 مالدیو - تایلند1396/04/0912:30--
13 قطر - قزاقستان1396/04/0915:00--
14 هنگ کنگ - استرالیا1396/04/0915:00--
15 سریلانکا - ویتنام1396/04/0917:30--
16 ژاپن - چین1396/04/0917:30--
17 سریلانکا - استرالیا1396/04/1215:00--
18 ویتنام - قطر1396/04/1217:30--
19 قزاقستان - عراق1396/04/1215:00--
20 ایران - چین1396/04/1212:30--
21 ژاپن - چین تایپه1396/04/1212:30--
22 سریلانکا - هنگ کنگ1396/04/1315:00--
23 عراق - قطر1396/04/1315:00--
24 چین تایپه - چین1396/04/1317:30--
25 ویتنام - قزاقستان1396/04/1317:30--
26 ایران - ژاپن1396/04/1312:30--
27 استرالیا - مالدیو1396/04/1315:00--
28 تایلند - سریلانکا1396/04/1317:30--
29 قزاقستان - چین1396/04/1312:30--
30 ایران - عراق1396/04/1310:00--
31 قطر - چین1396/04/1315:00--
32 ژاپن - ویتنام1396/04/1317:30--
33 مالدیو - سریلانکا1396/04/1415:00--
34 استرالیا - تایلند1396/04/1417:30--
34 چین - ویتنام1396/04/1412:30--
35 عراق - چین تایپه1396/04/1410:00--
37 قزاقستان - ژاپن1396/04/1415:00--
38 ایران - قطر1396/04/1417:30--
39 عراق - چین1396/04/1507:30--
40 چین تایپه - ویتنام1396/04/1512:30--
41 قزاقستان - قطر1396/04/1515:00--
42 ژاپن - ایران1396/04/1517:30--

نتایج قهرمانی باشگاه های آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/04/07ژاپن - تایلند3 - 077 - 62
021396/04/07قزاقستان - هنگ کنگ3 - 075 - 56
031396/04/07قطر - استرالیا3 - 075 - 54
041396/04/07چین - مالدیو3 - 075 - 43
051396/04/07ویتنام - عراق3 - 197 - 89
061396/04/08تایلند - چین2 - 3101 - 104
071396/04/08استرالیا - قزاقستان0 - 342 - 75
081396/04/08قطر - هنگ کنگ3 - 075 - 48
091396/04/08ژاپن - مالدیو3 - 075 - 36
101396/04/08عراق - سریلانکا3 - 075 - 65
111396/04/08ایران - چین تایپه3 - 075 - 60
121396/04/09مالدیو - تایلند0 - 351 - 75
131396/04/09قطر - قزاقستان0 - 371 - 78
141396/04/09هنگ کنگ - استرالیا3 - 297 - 105
151396/04/09سریلانکا - ویتنام1 - 388 - 93
161396/04/09ژاپن - چین3 - 075 - 53
171396/04/12سریلانکا - استرالیا1 - 382 - 87
181396/04/12ویتنام - قطر0 - 359 - 75
191396/04/12قزاقستان - عراق3 - 196 - 74
201396/04/12ایران - چین3 - 194 - 72
211396/04/12ژاپن - چین تایپه3 - 1100 - 76
221396/04/13سریلانکا - هنگ کنگ3 - 1100 - 83
231396/04/13عراق - قطر0 - 356 - 75
241396/04/13چین تایپه - چین3 - 1104 - 98
251396/04/13ویتنام - قزاقستان1 - 389 - 97
261396/04/13ایران - ژاپن3 - 075 - 58
271396/04/13استرالیا - مالدیو3 - 2109 - 103
281396/04/13تایلند - سریلانکا3 - 077 - 65
291396/04/13قزاقستان - چین3 - 075 - 55
301396/04/13ایران - عراق3 - 198 - 66
311396/04/13قطر - چین3 - 075 - 57
321396/04/13ژاپن - ویتنام3 - 075 - 60
331396/04/14مالدیو - سریلانکا1 - 383 - 95
341396/04/14استرالیا - تایلند0 - 356 - 75
341396/04/14چین - ویتنام3 - 076 - 62
351396/04/14عراق - چین تایپه3 - 2108 - 105
371396/04/14قزاقستان - ژاپن0 - 360 - 75
381396/04/14ایران - قطر3 - 075 - 59
391396/04/15عراق - چین3 - 194 - 75
401396/04/15چین تایپه - ویتنام3 - 196 - 84
411396/04/15قزاقستان - قطر1 - 377 - 97
421396/04/15ژاپن - ایران0 - 374 - 89

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی