قهرمانی بانوان آسیا | سال 2017 | فیلیپین

داخلیزنانبزرگسالفیلیپین2017

برنامه قهرمانی بانوان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ویتنام - سریلانکا1396/05/189:00مانیل-
02 چین تایپه - ایران1396/05/0189:00مانیل-
03 ژاپن - استرالیا1396/05/1811:30مانیل-
04 تایلند - مالدیو1396/05/1811:30مانیل-
05 هنگ کنگ - فیلیپین1396/05/1814:30مانیل-
06 کره جنوبی - نیوزلند1396/05/1814:30مانیل-
07 مالدیو - چین تایپه1396/05/199:00مانیل-
08 چین - ژاپن1396/05/199:00مانیل-
09 کره جنوبی - سریلانکا1396/05/1911:30مانیل-
10 تایلند - ایران1396/05/1911:30مانیل-
11 نیوزلند - ویتنام1396/05/1914:00مانیل-
12 قزاقستان - هنگ کنگ1396/05/1914:00مانیل-
13 کره جنوبی - ویتنام1396/05/209:00مانیل-
14 ایران - مالدیو1396/05/209:00مانیل-
15 تایلند - چین تایپه1396/05/2011:30مانیل-
16 استرالیا - چین1396/05/2011:30مانیل-
17 فیلیپین - قزاقستان1396/05/2014:00مانیل-
18 سریلانکا - نیوزلند1396/05/2014:00مانیل-

نتایج قهرمانی بانوان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/18ویتنام - سریلانکا3 - 075 - 43
021396/05/018چین تایپه - ایران3 - 1100 - 79
031396/05/18ژاپن - استرالیا3 - 075 - 41
041396/05/18تایلند - مالدیو3 - 075 - 26
051396/05/18هنگ کنگ - فیلیپین0 - 354 - 75
061396/05/18کره جنوبی - نیوزلند3 - 075 - 47
071396/05/19مالدیو - چین تایپه0 - 327 - 75
081396/05/19چین - ژاپن0 - 355 - 76
091396/05/19کره جنوبی - سریلانکا3 - 075 - 44
101396/05/19تایلند - ایران3 - 075 - 46
111396/05/19نیوزلند - ویتنام0 - 331 - 75
121396/05/19قزاقستان - هنگ کنگ3 - 075 - 44
131396/05/20کره جنوبی - ویتنام3 - 192 - 89
141396/05/20ایران - مالدیو3 - 075 - 31
151396/05/20تایلند - چین تایپه3 - 076 - 53
161396/05/20استرالیا - چین0 - 330 - 75
171396/05/20فیلیپین - قزاقستان0 - 362 - 75

رده بندی قهرمانی بانوان آسیا

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1تایلند
303
9
90MAX
2کره جنوبی
303
9
919.00
3ژاپن
202
6
60MAX
4قزاقستان
202
6
60MAX
5ویتنام
213
6
732.33
6چین تایپه
213
6
641.50
7چین
112
3
331.00
8فیلیپین
112
3
331.00
9ایران
123
3
460.66
10هنگ کنگ
022
0
060.00
11سریلانکا
022
0
060.00
12نیوزلند
022
0
060.00
13استرالیا
022
0
060.00
14مالدیو
033
0
090.00

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط