قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا | سال 2017 | تایلند

بین المللیزنانامیدتایلند2017

برنامه قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 چین تایپه - سریلانکا1396/02/2306:30ناخون راتچاسیما-
02 مالزی - نیوزیلند1396/02/2308:30ناخون راتچاسیما-
03 قزاقستان - استرالیا1396/02/2311:30ناخون راتچاسیما-
04 تایلند - هنگ کنگ1396/02/2314:00ناخون راتچاسیما-
05 ویتنام - ازبکستان1396/02/2316:30ناخون راتچاسیما-
06 ایران - مالزی1396/02/2406:30ناخون راتچاسیما-
07 سریلانکا - قزاقستان1396/02/2408:30ناخون راتچاسیما-
08 ماکاو - تایلند1396/02/2411:30ناخون راتچاسیما-
09 ژاپن - ویتنام1396/02/2414:00ناخون راتچاسیما-
10 چین تایپه - استرالیا1396/02/2416:30ناخون راتچاسیما-
11 هنگ کنگ - ماکاو1396/02/2506:30ناخون راتچاسیما-
12 نیوزیلند - ایران1396/02/2508:30ناخون راتچاسیما-
13 چین تایپه - قزاقستان1396/02/2511:30ناخون راتچاسیما-
14 ازبکستان - ژاپن1396/02/2514:00ناخون راتچاسیما-
15 استرالیا - سریلانکا1396/02/2517:30ناخون راتچاسیما-
16 ماکاو - سریلانکا1396/02/2606:30ناخون راتچاسیما-
17 چین تایپه - هنگ کنگ1396/02/2609:00ناخون راتچاسیما-
18 تایلند - قزاقستان1396/02/2614:00ناخون راتچاسیما-
19 ایران - ویتنام1396/02/2611:30ناخون راتچاسیما-
20 ژاپن - مالزی1396/02/2617:30ناخون راتچاسیما-
21 ازبکستان - نیوزیلند1396/02/2706:30ناخون راتچاسیما-
22 هنگ کنگ - قزاقستان1396/02/2709:00ناخون راتچاسیما-
23 تایلند - چین تایپه1396/02/2711:30ناخون راتچاسیما-
24 ویتنام - مالزی1396/02/2714:00ناخون راتچاسیما-
25 ژاپن - ایران1396/02/2717:30ناخون راتچاسیما-
26 ماکاو - استرالیا1396/02/2807:30ناخون راتچاسیما-
27 سریلانکا - ماکاو1396/02/2906:30ناخون راتچاسیما-
28 ژاپن - هنگ کنگ1396/02/2909:00ناخون راتچاسیما-
29 تایلند - مالزی1396/02/2911:30ناخون راتچاسیما-
30 چین تایپه - ایران1396/02/2914:00ناخون راتچاسیما-
31 ویتنام - قزاقستان1396/02/2916:30ناخون راتچاسیما-
32 استرالیا - ازبکستان1396/02/3006:30ناخون راتچاسیما-
33 هنگ کنگ - ایران1396/02/3009:00ناخون راتچاسیما-
34 مالزی - قزاقستان1396/02/3011:30ناخون راتچاسیما-
35 تایلند - ویتنام1396/02/3014:00ناخون راتچاسیما-
36 ژاپن - چین تایپه1396/02/3016:30ناخون راتچاسیما-
37 ایران - مالزی1396/02/3106:30ناخون راتچاسیما-
38 هنگ کنگ - قزاقستان1396/02/3109:00ناخون راتچاسیما-
39 ویتنام - چین تایپه1396/02/3111:30ناخون راتچاسیما-
40 تایلند - ژاپن1396/02/3114:00ناخون راتچاسیما-

نتایج قهرمانی بانوان زیر 23 سال آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/02/23چین تایپه - سریلانکا3 - 075 - 39
021396/02/23مالزی - نیوزیلند3 - 075 - 47
031396/02/23قزاقستان - استرالیا3 - 2110 - 89
041396/02/23تایلند - هنگ کنگ3 - 075 - 39
051396/02/23ویتنام - ازبکستان0 - 30 - 47
061396/02/24ایران - مالزی3 - 075 - 60
071396/02/24سریلانکا - قزاقستان0 - 334 - 75
081396/02/24ماکاو - تایلند0 - 328 - 75
091396/02/24ژاپن - ویتنام3 - 075 - 48
101396/02/24چین تایپه - استرالیا3 - 075 - 56
111396/02/25هنگ کنگ - ماکاو3 - 2101 - 78
121396/02/25نیوزیلند - ایران0 - 368 - 78
131396/02/25چین تایپه - قزاقستان3 - 075 - 55
141396/02/25ازبکستان - ژاپن0 - 329 - 75
151396/02/25استرالیا - سریلانکا3 - 196 - 78
161396/02/26ماکاو - سریلانکا1 - 394 - 100
171396/02/26چین تایپه - هنگ کنگ3 - 075 - 41
181396/02/26تایلند - قزاقستان3 - 199 - 67
191396/02/26ایران - ویتنام0 - 355 - 75
201396/02/26ژاپن - مالزی3 - 075 - 34
211396/02/27ازبکستان - نیوزیلند3 - 1100 - 77
221396/02/27هنگ کنگ - قزاقستان0 - 342 - 75
231396/02/27تایلند - چین تایپه3 - 1103 - 97
241396/02/27ویتنام - مالزی3 - 077 - 55
251396/02/27ژاپن - ایران3 - 075 - 39
261396/02/28ماکاو - استرالیا0 - 350 - 75
271396/02/29سریلانکا - ماکاو1 - 384 - 91
281396/02/29ژاپن - هنگ کنگ3 - 075 - 39
291396/02/29تایلند - مالزی3 - 075 - 46
301396/02/29چین تایپه - ایران3 - 075 - 46
311396/02/29ویتنام - قزاقستان3 - 075 - 53
321396/02/30استرالیا - ازبکستان1 - 393 - 99
331396/02/30هنگ کنگ - ایران3 - 075 - 54
341396/02/30مالزی - قزاقستان0 - 360 - 75
351396/02/30تایلند - ویتنام3 - 075 - 56
361396/02/30ژاپن - چین تایپه3 - 1102 - 79
371396/02/31ایران - مالزی2 - 3109 - 109
381396/02/31هنگ کنگ - قزاقستان0 - 345 - 75
391396/02/31ویتنام - چین تایپه3 - 075 - 58
401396/02/31تایلند - ژاپن2 - 3106 - 103

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

رده بندی نهایی