قهرمانی مردان آسیا | سال 2017 | اندونزی

بین المللیمردانبزرگسالاندونزی2017

برنامه قهرمانی مردان آسیا

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 اندونزی - عربستان1396/05/0209:00سورابايا-
02 هنگ کنگ - استرالیا1396/05/0214:00سورابايا-
03 چین - تایلند1396/05/0211:30سورابايا-
04 سریلانکا - ژاپن1396/05/0216:30سورابايا-
05 قزاقستان - قطر1396/05/0214:00سورابايا-
06 پاکستان - چین تایپه1396/05/0214:00سورابايا-
07 ایران - عراق1396/05/0211:30سورابايا-
08 کره جنوبی - ویتنام1396/05/0216:30سورابايا-
09 تایلند - استرالیا1396/05/0309:00سورابايا-
10 عراق - چین تایپه1396/05/0309:00سورابايا-
11 قطر - عربستان1396/05/0311:30سورابايا-
12 ژاپن - ویتنام1396/05/0316:30سورابايا-
13 اندونزی - قزاقستان1396/05/0314:00سورابايا-
14 هنگ کنگ - چین1396/05/0314:00سورابايا-
15 ایران - پاکستان1396/05/0311:30سورابايا-
16 کره جنوبی - سریلانکا1396/05/0316:30سورابايا-
17 قزاقستان - عربستان13946/05/0409:00سورابايا-
18 پاکستان - عراق13946/05/0409:00سورابايا-
19 تایلند - هنگ کنگ13946/05/0411:30سورابايا-
20 ایران - چین تایپه13946/05/0411:30سورابايا-
21 اندونزی - قطر13946/05/0414:00سورابايا-
22 استرالیا - چین13946/05/0414:00سورابايا-
23 کره جنوبی - ژاپن13946/05/0416:30سورابايا-
24 ویتنام - سریلانکا13946/05/0416:30سورابايا-
25 قزاقستان - ژاپن13946/05/0514:00سورابايا-
26 ایران - چین13946/05/0511:30سورابايا-
27 کره جنوبی - اندونزی13946/05/0517:30سورابايا-
28 استرالیا - چین تایپه13946/05/0509:00سورابايا-
29 قطر - سریلانکا13946/05/0509:00سورابايا-
30 پاکستان - هنگ کنگ13946/05/0512:00سورابايا-
31 ویتنام - عربستان13946/05/0514:50سورابايا-
32 تایلند - عراق1396/05/0517:40سورابايا-
33 چین - چین تایپه1396/05/079:00سورابايا-
34 قطر - ویتنام1396/05/079:00سورابايا-
35 ایران - استرالیا1396/05/0711:30سورابايا-
36 پاکستان - تایلند1396/05/0711:30سورابايا-
37 قزاقستان - کره جنوبی1396/05/0714:00سورابايا-
38 عربستان - سریلانکا1396/05/0714:00سورابايا-
39 اندونزی - ژاپن1396/05/0716:30سورابايا-
40 عراق - هنگ کنگ1396/05/0716:30سورابايا-
41 چین تایپه - قزاقستان1396/05/089:00سورابايا-
42 سریلانکا - هنگ کنگ1396/05/089:00سورابايا-
43 ژاپن - استرالیا1396/05/0811:30سورابايا-
44 عراق - عربستان1396/05/0811:30سورابايا-
45 کره جنوبی - چین1396/05/0814:00سورابايا-
46 قطر - پاکستان1396/05/0814:00سورابايا-
47 ایران - اندونزی1396/05/0816:30سورابايا-
48 تایلند - ویتنام1396/05/0816:30سورابايا-
49 چین - چین تایپه1396/05/99:00سورابايا-
50 هنگ کنگ - عربستان1396/05/099:00سورابايا-
51 ایران - استرالیا1396/05/0911:30سورابايا-
52 سریلانکا - عراق1396/05/0911:30سورابايا-
53 کره جنوبی - قزاقستان1396/05/0914:00سورابايا-
54 پاکستان - تایلند1396/05/0914:00سورابايا-
55 اندونزی - ژاپن1396/05/0916:30سورابايا-
56 قطر - ویتنام1396/05/0916:30سورابايا-
57 چین تایپه - استرالیا1396/05/109:00سورابايا-
58 ایران - چین1396/05/1011:30سورابايا-
59 کره جنوبی - اندونزی1396/05/1014:00سورابايا-
60 قزاقستان - ژاپن1396/05/1016:30سورابايا-

نتایج قهرمانی مردان آسیا

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
011396/05/02اندونزی - عربستان3 - 198 - 92
021396/05/02هنگ کنگ - استرالیا0 - 353 - 75
031396/05/02چین - تایلند3 - 079 - 59
041396/05/02سریلانکا - ژاپن0 - 353 - 75
051396/05/02قزاقستان - قطر3 - 2104 - 103
061396/05/02پاکستان - چین تایپه0 - 346 - 75
071396/05/02ایران - عراق3 - 075 - 54
081396/05/02کره جنوبی - ویتنام3 - 075 - 53
091396/05/03تایلند - استرالیا2 - 397 - 110
101396/05/03عراق - چین تایپه0 - 367 - 76
111396/05/03قطر - عربستان3 - 075 - 65
121396/05/03ژاپن - ویتنام3 - 075 - 50
131396/05/03اندونزی - قزاقستان2 - 3109 - 111
141396/05/03هنگ کنگ - چین0 - 348 - 75
151396/05/03ایران - پاکستان3 - 075 - 59
161396/05/03کره جنوبی - سریلانکا3 - 075 - 55
1713946/05/04قزاقستان - عربستان3 - 075 - 52
1813946/05/04پاکستان - عراق3 - 193 - 88
1913946/05/04تایلند - هنگ کنگ3 - 198 - 73
2013946/05/04ایران - چین تایپه3 - 080 - 69
2113946/05/04اندونزی - قطر2 - 399 - 107
2213946/05/04استرالیا - چین3 - 076 - 60
2313946/05/04کره جنوبی - ژاپن3 - 2103 - 98
2413946/05/04ویتنام - سریلانکا3 - 2101 - 99
2513946/05/05قزاقستان - ژاپن0 - 360 - 75
2613946/05/05ایران - چین0 - 364 - 77
2713946/05/05کره جنوبی - اندونزی3 - 195 - 76
2813946/05/05استرالیا - چین تایپه1 - 384 - 99
2913946/05/05قطر - سریلانکا2 - 3106 - 108
3013946/05/05پاکستان - هنگ کنگ3 - 2108 - 97
3113946/05/05ویتنام - عربستان3 - 1103 - 91
321396/05/05تایلند - عراق3 - 195 - 81
331396/05/07چین - چین تایپه1 - 392 - 96
341396/05/07قطر - ویتنام3 - 196 - 87
351396/05/07ایران - استرالیا3 - 197 - 72
361396/05/07پاکستان - تایلند0 - 365 - 76
371396/05/07قزاقستان - کره جنوبی1 - 379 - 98
381396/05/07عربستان - سریلانکا3 - 196 - 90
391396/05/07اندونزی - ژاپن0 - 350 - 75
401396/05/07عراق - هنگ کنگ3 - 198 - 79
411396/05/08چین تایپه - قزاقستان0 - 367 - 75
421396/05/08سریلانکا - هنگ کنگ3 - 075 - 48
431396/05/08ژاپن - استرالیا3 - 075 - 59
441396/05/08عراق - عربستان3 - 075 - 56
451396/05/08کره جنوبی - چین3 - 075 - 60
461396/05/08قطر - پاکستان3 - 2102 - 99
471396/05/08ایران - اندونزی2 - 3108 - 102
481396/05/08تایلند - ویتنام2 - 391 - 106
491396/05/9چین - چین تایپه3 - 075 - 64
501396/05/09هنگ کنگ - عربستان0 - 356 - 75
511396/05/09ایران - استرالیا3 - 2101 - 104
521396/05/09سریلانکا - عراق1 - 379 - 91
531396/05/09کره جنوبی - قزاقستان2 - 3104 - 101
541396/05/09پاکستان - تایلند1 - 384 - 93
551396/05/09اندونزی - ژاپن0 - 364 - 76
561396/05/09قطر - ویتنام3 - 191 - 80
571396/05/10چین تایپه - استرالیا3 - 2107 - 104
581396/05/10ایران - چین3 - 190 - 86
591396/05/10کره جنوبی - اندونزی3 - 075 - 50
601396/05/10قزاقستان - ژاپن1 - 383 - 100

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط