قهرمانی مردان زیر 23 سال جهان | سال 2017 | مصر

بین المللیمردانامیدمصر

برنامه قهرمانی زیر 23 سال جهان

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
01 ایران - آرژانتین1396/05/2723:30قاهره-
02 ایران - چین1396/05/2817:30قاهره-
03 ایران - الجزایر1396/05/2922:30قاهره-
04 ایران - ترکیه1396/05/3020:00قاهره-
05 ایران - روسیه1396/06/0120:00قاهره-

در حال تکمیل اطلاعات.

در حال تکمیل اطلاعات.

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط