لیگ برتر ایران | 1397 | بانوان

داخلیزنانبزرگسال1397

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری سمنان - مبنا تجارت کاسپین1397/8/2415:00سمنان-
2 پیکان تهران - نامی نو اصفهان1397/8/2415:00تهران-
3 ذوب آهن اصفهان - توپکا بابلسر1397/8/2714:00اصفهان-
4 مبنا تجارت کاسپین - توپکا بابلسر1397/9/115:00تهران-
5 ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران1397/9/114:00اصفهان-
6 نامی نو اصفهان - شهرداری سمنان1397/9/115:00اصفهان-
7 توپکا بابلسر - پیکان تهران1397/9/815:00بابلسر-
8 مبنا تجارت کاسپین - نامی نو اصفهان1397/9/815:00تهران-
9 شهرداری سمنان - ذوب آهن اصفهان1397/9/815:00سمنان-
10 نامی نو اصفهان - توپکا بابلسر1397/9/1515:00اصفهان-
11 پیکان تهران - شهرداری سمنان1397/9/1515:00تهران-
12 ذوب آهن اصفهان - مبنا تجارت کاسپین1397/9/1514:00اصفهان-
13 توپکا بابلسر - شهرداری سمنان1397/9/2215:00بابلسر-
14 نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان1397/9/2215:00اصفهان-
15 مبنا تجارت کاسپین - پیکان تهران1397/9/2215:00تهران-

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11397/8/24شهرداری سمنان - مبنا تجارت کاسپین1 - 384 - 102
21397/8/24پیکان تهران - نامی نو اصفهان3 - 075 - 47
31397/8/27ذوب آهن اصفهان - توپکا بابلسر3 - 075 - 44
41397/9/1مبنا تجارت کاسپین - توپکا بابلسر1 - 384 - 96
51397/9/1ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران3 - 293 - 101
61397/9/1نامی نو اصفهان - شهرداری سمنان3 - 075 - 39
71397/9/8توپکا بابلسر - پیکان تهران0 - 348 - 75
81397/9/8مبنا تجارت کاسپین - نامی نو اصفهان1 - 387 - 97
91397/9/8شهرداری سمنان - ذوب آهن اصفهان0 - 343 - 75
101397/9/15نامی نو اصفهان - توپکا بابلسر1 - 387 - 102
111397/9/15پیکان تهران - شهرداری سمنان3 - 075 - 50
121397/9/15ذوب آهن اصفهان - مبنا تجارت کاسپین3 - 075 - 49
131397/9/22توپکا بابلسر - شهرداری سمنان3 - 076 - 51
141397/9/22نامی نو اصفهان - ذوب آهن اصفهان0 - 355 - 75
151397/9/22مبنا تجارت کاسپین - پیکان تهران0 - 353 - 75

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ذوب آهن اصفهان
505
14
1527.50
2پیکان تهران
415
13
1434.66
3توپکا بابلسر
325
9
981.12
4نامی نو اصفهان
235
6
7100.70
5مبنا تجارت کاسپین
145
3
5130.38
6شهرداری سمنان
055
0
1150.06

اخبار مرتبط