لیگ برتر بانوان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیزنانبزرگسالایران1395

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
- سایپا تهران - شهرداری تبریز1395/09/2511:00تهرانخانه والیبال
1 بانک سرمایه - سایپا تهران1395/09/0411:00تهرانخانه والیبال
2 ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد1395/09/0411:00اصفهانملت
3 پارسه تهران - پارس شیراز1395/09/0411:00تهرانپژوهشگاه صنعت نفت
4 ذوب آهن اصفهان - پارسه تهران1395/09/1111:00اصفهانملت
5 سایپا تهران - پارس شیراز1395/09/1111:00تهرانخانه والیبال
6 شهرداری تبریز - بانک سرمایه1395/09/1111:00تبریزاقدمی
7 بانک سرمایه - دانشگاه آزاد1395/09/1811:00تهرانخانه والیبال
8 پارس شیراز - شهرداری تبریز1395/09/1811:00شیرازدستغیب
9 پارسه تهران - سایپا تهران1395/09/1813:00تهرانخانه والیبال
10 ذوب آهن اصفهان - بانک سرمایه1395/09/2511:00اصفهانملت
12 دانشگاه آزاد - پارس شیراز1395/09/2511:00تهرانفتح
13 شهرداری تبریز - پارسه تهران1395/10/2311:00تبریزاقدمی
14 پارس شیراز - ذوب آهن اصفهان1395/10/2311:00شیرازدستغیب
15 دانشگاه آزاد - سایپا تهران1395/10/2311:00تهرانفتح

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/09/04بانک سرمایه - سایپا تهران3 - 075 - 37
21395/09/04ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد3 - 076 - 58
31395/09/04پارسه تهران - پارس شیراز3 - 075 - 41
41395/09/11ذوب آهن اصفهان - پارسه تهران3 - 075 - 55
51395/09/11سایپا تهران - پارس شیراز3 - 075 - 53
61395/09/11شهرداری تبریز - بانک سرمایه0 - 340 - 75

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1بانک سرمایه
202
6
60MAX
2ذوب آهن اصفهان
202
6
60MAX
3پارسه تهران
112
3
331.00
4سایپا تهران
112
3
331.00
5دانشگاه آزاد
011
0
030.00
6پارس شیراز
022
0
060.00
7شهرداری تبریز
011
0
030.00

اخبار مرتبط