لیگ دسته یک مردان ایران | سال 95 | جام شهدای منا

داخلیمردانبزرگسال

برنامه گروه 1

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین1395/08/1916:00مهاباد-
2 شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان1395/08/1914:30ارومیه-
3 اتحاد جوان همدان - عقاب سبلان1395/08/1916:00همدان-
4 کریمه قم - عقاب تهران1395/08/2316:00قم-
9 کاله جوان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/08/2616:00آمل-
10 سپهر الکتریک قزوین - اتحاد جوان همدان1395/08/2616:00قزوین-
11 عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه1395/08/2616:00تهران-
12 عقاب سبلان - کریمه قم1395/08/2616:00اردبیل-
17 مقاومت فرمانداری مهاباد - اتحاد جوان همدان1395/09/0316:00مهاباد-
18 کاله جوان - عقاب تهران1395/09/0314:30آمل-
19 کریمه قم - سپهر الکتریک قزوین1395/09/0316:00قم-
20 شهرداری جوان ارومیه - عقاب سبلان1395/09/0314:30ارومیه-
25 عقاب تهران - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/09/1116:00تهران-
26 اتحاد جوان همدان - کریمه قم1395/09/1116:00همدان-
27 عقاب سبلان - کاله جوان1395/09/1116:00اردبیل-
28 سپهر الکتریک قزوین - شهرداری جوان ارومیه1395/09/1116:00قزوین-
33 مقاومت فرمانداری مهاباد - کریمه قم1395/09/1716:00مهاباد-
34 عقاب تهران - عقاب سبلان1395/09/1716:00تهران-
35 شهرداری جوان ارومیه - اتحاد جوان همدان1395/09/1716:00ارومیه-
36 کاله جوان - سپهر الکتریک قزوین1395/09/1716:00آمل-
41 عقاب سبلان - مقاومت فرمانداری مهاباد1395/09/2116:00اردبیل-
42 کریمه قم - شهرداری جوان ارومیه1395/09/2116:00قم-
43 سپهر الکتریک قزوین - عقاب تهران1395/09/2116:00قزوین-
44 اتحاد جوان همدان - کاله جوان1395/09/2116:00همدان-
49 مقاومت فرمانداری مهاباد - شهرداری جوان ارومیه1395/09/2416:00مهاباد-
50 سپهر الکتریک قزوین - عقاب سبلان1395/09/2416:00قزوین-
51 کاله جوان - کریمه قم1395/09/2416:00آمل-
52 عقاب تهران - اتحاد جوان همدان1395/09/2416:00تهران-

نتایج گروه 1

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11395/08/19مقاومت فرمانداری مهاباد - سپهر الکتریک قزوین2 - 398 - 106
21395/08/19شهرداری جوان ارومیه - کاله جوان3 - 075 - 64
31395/08/19اتحاد جوان همدان - عقاب سبلان3 - 075 - 55
41395/08/23کریمه قم - عقاب تهران0 - 357 - 75
91395/08/26کاله جوان - مقاومت فرمانداری مهاباد3 - 1100 - 75
101395/08/26سپهر الکتریک قزوین - اتحاد جوان همدان3 - 2111 - 105
111395/08/26عقاب تهران - شهرداری جوان ارومیه2 - 3105 - 117
121395/08/26عقاب سبلان - کریمه قم3 - 2107 - 99
171395/09/03مقاومت فرمانداری مهاباد - اتحاد جوان همدان3 - 2102 - 100
181395/09/03کاله جوان - عقاب تهران3 - 2109 - 104
191395/09/03کریمه قم - سپهر الکتریک قزوین0 - 358 - 75
201395/09/03شهرداری جوان ارومیه - عقاب سبلان3 - 194 - 70
251395/09/11عقاب تهران - مقاومت فرمانداری مهاباد0 - 360 - 79
261395/09/11اتحاد جوان همدان - کریمه قم3 - 197 - 82
271395/09/11عقاب سبلان - کاله جوان3 - 076 - 63
281395/09/11سپهر الکتریک قزوین - شهرداری جوان ارومیه1 - 391 - 93

رده بندی گروه 1

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری جوان ارومیه
404
11
1243.00
2سپهر الکتریک قزوین
314
7
1071.42
3اتحاد جوان همدان
224
8
1071.42
4مقاومت فرمانداری مهاباد
224
6
981.12
5عقاب سبلان
224
5
780.87
6کاله جوان
224
5
690.66
7عقاب تهران
134
5
790.77
8کریمه قم
044
1
3120.25

برنامه گروه 2

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
5 بختیاری ورامین - فرش محتشم کاشان1395/08/1916:00ورامین-
6 شهرداری بجنورد - ملوان تهران1395/08/1916:00بجنورد-
7 رعد پدافند اصفهان - نیروگاه برق دامغان1395/08/1916:00اصفهان-
8 گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان1395/08/1916:00سیرجان-
13 ملوان تهران - بختیاری ورامین1395/08/2616:00مهاباد-
14 فرش محتشم کاشان - رعد پدافند اصفهان1395/08/2616:00مهاباد-
15 لاستیک بارز کرمان - شهرداری بجنورد1395/08/2616:00مهاباد-
16 نیروگاه برق دامغان - گل گهر سیرجان1395/08/2616:00مهاباد-
21 بختیاری ورامین - رعد پدافند اصفهان1395/09/0316:00ورامین-
22 ملوان تهران - لاستیک بارز کرمان1395/09/0316:00تهران-
23 گل گهر سیرجان - فرش محتشم کاشان1395/09/0316:00سیرجان-
24 شهرداری بجنورد - نیروگاه برق دامغان1395/09/0316:00بجنورد-
29 لاستیک بارز کرمان - بختیاری ورامین1395/09/1116:00کرمان-
30 رعد پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان1395/09/1116:00اصفهان-
31 نیروگاه برق دامغان - ملوان تهران1395/09/1116:00دامغان-
32 فرش محتشم کاشان - شهرداری بجنورد1395/09/1116:00کاشان-
37 بختیاری ورامین - گل گهر سیرجان1395/09/1714:30ورامین-
38 لاستیک بارز کرمان - گل گهر سیرجان1395/09/1716:00کرمان-
39 شهرداری بجنورد - رعد پدافند اصفهان1395/09/1716:00بجنورد-
40 ملوان تهران - فرش محتشم کاشان1395/09/1716:00تهران-
45 نیروگاه برق دامغان - بختیاری ورامین1395/09/2116:00دامغان-
46 گل گهر سیرجان - شهرداری بجنورد1395/09/2116:00سیرجان-
47 فرش محتشم کاشان - لاستیک بارز کرمان1395/09/2116:00کاشان-
48 رعد پدافند اصفهان - ملوان تهران1395/09/2116:00اصفهان-
53 شهرداری بجنورد - بختیاری ورامین1395/09/2416:00بجنورد-
54 فرش محتشم کاشان - نیروگاه برق دامغان1395/09/2416:00کاشان-
55 ملوان تهران - گل گهر سیرجان1395/09/2416:00تهران-
56 رعد پدافند اصفهان - لاستیک بارز کرمان1395/09/2416:00اصفهان-

نتایج گروه 2

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
51395/08/19بختیاری ورامین - فرش محتشم کاشان0 - 349 - 75
61395/08/19شهرداری بجنورد - ملوان تهران3 - 075 - 54
71395/08/19رعد پدافند اصفهان - نیروگاه برق دامغان3 - 198 - 88
81395/08/19گل گهر سیرجان - لاستیک بارز کرمان3 - 076 - 67
131395/08/26ملوان تهران - بختیاری ورامین3 - 195 - 77
141395/08/26فرش محتشم کاشان - رعد پدافند اصفهان3 - 080 - 65
151395/08/26لاستیک بارز کرمان - شهرداری بجنورد3 - 075 - 0
161395/08/26نیروگاه برق دامغان - گل گهر سیرجان3 - 081 - 70
211395/09/03بختیاری ورامین - رعد پدافند اصفهان0 - 342 - 75
221395/09/03ملوان تهران - لاستیک بارز کرمان2 - 3100 - 106
231395/09/03گل گهر سیرجان - فرش محتشم کاشان0 - 366 - 77
241395/09/03شهرداری بجنورد - نیروگاه برق دامغان3 - 075 - 59
291395/09/11لاستیک بارز کرمان - بختیاری ورامین3 - 199 - 86
301395/09/11رعد پدافند اصفهان - گل گهر سیرجان3 - 197 - 74
311395/09/11نیروگاه برق دامغان - ملوان تهران3 - 075 - 62
321395/09/11فرش محتشم کاشان - شهرداری بجنورد3 - 2112 - 104

رده بندی گروه 2

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فرش محتشم کاشان
404
11
1226.00
2رعد پدافند اصفهان
314
9
951.80
3لاستیک بارز کرمان
314
8
961.50
4شهرداری بجنورد
224
7
861.33
5نیروگاه برق دامغان
224
6
761.16
6ملوان تهران
134
4
5100.50
7گل گهر سیرجان
134
3
490.44
8بختیاری ورامین
044
0
2120.16

اخبار مرتبط