آرشیو گالری

IMG_9934

AVC کاپ زنان/ ایران – چین تایپه/ عکس 2

1192
ادامه مطلب
IMG_0022

AVC کاپ زنان/ ایران – چین تایپه/ عکس 1

920
ادامه مطلب
IMG_9539

AVC کاپ زنان/ ایران – ویتنام/ عکس 2

921
ادامه مطلب
IMG_8947

AVC کاپ زنان/ ایران – ویتنام/ عکس 1

900
ادامه مطلب
_89Y7469

جشن افتتاحیه AVC کاپ زنان/ عکس

1301
ادامه مطلب
IMG_8483

تکنیکال میتینگ AVC کاپ زنان/ عکس

1046
ادامه مطلب
IMG_8323

تمرین تیم بانوان پیش از آغاز AVC کاپ/ عکس 2

1229
ادامه مطلب
IMG_7744

تمرین تیم بانوان پیش از آغاز AVC کاپ/ عکس 1

1029
ادامه مطلب
PRSA0849

آخرین تمرین تیم ب با حضور اصحاب رسانه پیش از جام کنفدراسیون آسیا/ عکس

838
ادامه مطلب
IMG_7472

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – پست بانک ویتنام/ عکس 2

1387
ادامه مطلب
IMG_5780

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – پست بانک ویتنام/ عکس 1

1176
ادامه مطلب
IMG_6519

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – فوتون موتور فیلیپین/ عکس

1239
ادامه مطلب
IMG_5614

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – آلتای قزاقستان/ عکس

1420
ادامه مطلب
IMG_4564

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – تی گرند چین تایپه/ عکس

2009
ادامه مطلب
IMG_3019

قهرمانی باشگاه های زنان آسیا/ بانک سرمایه – بایا ارمی چین/ عکس

1937
ادامه مطلب