آرشیو گالری

6F9A3406 [2000_1333]

نشست فنی قهرمانی باشگاه های آسیا/ عکس

401
ادامه مطلب
6F9A3209 [2000_1333]

نخستین جلسه تمرینی سرمایه ای ها/ عکس

824
ادامه مطلب
IMG_5425

تمرین جوانان برای بازی با کوبا/عکس

945
ادامه مطلب
IMG_5165

جوانان ایران وارد شهر برنو شدند/عکس

389
ادامه مطلب
MOJ_4941

درخشش جوانان ایران مقابل قهرمان آمریکای جنوبی/عکس2

753
ادامه مطلب
MOJ_4217

درخشش جوانان ایران مقابل قهرمان آمریکای جنوبی/عکس1

527
ادامه مطلب
MOJ_3419

پیروزی شيرين جوانان ایران برابر نایب قهرمان اروپا/عکس 2

1073
ادامه مطلب
MOJ_3326

پیروزی شيرين جوانان ایران برابر نایب قهرمان اروپا/عکس١

761
ادامه مطلب
_LIR9904

تمرین شنبه تیم ملی نوجوانان / عکس

657
ادامه مطلب
IMG_3129

پیش بازی ایران – اکراین / عکس

699
ادامه مطلب
IMG_2900

پیروزی جوانان ایران در اولین گام رقابت های جهانی/عکس3

930
ادامه مطلب
MOJ_2509

پیروزی جوانان ایران در اولین گام رقابت های جهانی/عکس2

687
ادامه مطلب
IMG_2102

پیروزی جوانان ایران در اولین گام رقابت های جهانی/عکس1

775
ادامه مطلب
IMG_1820

جلسه هماهنگی مسابقات قهرمانی جوانان جهان/عکس

477
ادامه مطلب
MOJ_1916

اولین و آخرین تمرین جوانان پیش از شروع رسمی مسابقات/ عکس

736
ادامه مطلب