امیر توسلی، تیم والیبال آرمان

کمیته انضباطی اجرای حکم هیات تهران را متوقف کرد

1396/12/21 - 16:46

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اجرای حکم کمیته انضباطی هیات استان تهران در مورد مربی تیم آرمان را متوقف کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با توجه به اعتراض امیر توسلی ...