علی اصغر سفری، بانک گردشگری

سفری: حمایت بانک گردشگری از والیبال چهار ساله است

1396/12/20 - 13:29

مدیرعامل بانک گردشگری گفت: قرارداد چهارساله برای حمایت از والیبال با فدراسیون این رشته ورزشی داریم و امیدوارم در این مدت همکاری خوبی داشته باشیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون و...