والیبال، تسلیت، مجتبی صالح

تسلیت به «مجتبی صالح»

1397/02/26 - 14:52

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم مجتبی صالح عکاس ورزشی ایران در داغ از دست دادن پدر به سوگ نشست. به همين مناسبت فدراسیون والیبال در پيامی مصيبت وارده را به ایشان تسليت گفت که متن ...