والیبال، تیم ملی نوجوانان، دریابیگی

دریابیگی: برای حضور سه بازیکن لیگ برتری نامه زدیم

1395/08/20 - 10:11

سرپرست تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: حضور سه بازیکن لیگ برتری در اردوهای تیم ملی مهم است و فدراسیون برای این موضوع با دو باشگاه پیکان و شهرداری ارومیه مکاتبه کرده است. به گزارش رو...