والیبال، تیم ملی نوجوانان، وکیلی

وکیلی: ماموریت بازیکن سازی برای تیم ملی دارم

1395/06/23 - 14:30

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: ماموریت اصلی این تیم بازیکن سازی برای آینده تیم ملی والیبال ایران است و رقابت های آسیایی و جهانی در اولویت های بعدی قرار دارد. به گزارش رواب...