والیبال، ساحلی، تشریح برنامه ها، الهامی

تشریح برنامه های پیش روی والیبال ساحلی

1397/02/25 - 09:57

رئیس سازمان ساحلی فدراسیون والیبال برنامه های پیش روی این رشته ورزشی را تشریح کرد که اعلام آمادگی استان های شمالی و بوشهر برای میزبانی تور جهانی تک ستاره، فعال سازی والیبال ساحلی ب...