والیبال، سازمان لیگ، دبیر سازمان ، یزدان پناه

یزدانپناه دبیر سازمان لیگ شد

1397/02/25 - 14:55

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی «مسعود یزدانپناه» را به عنوان دبیر سازمان لیگ منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، متن حکم دکتر احمد ضیایی برای مسعود یزدانپناه به عنو...