والیبال، کمیته پزشکی، مهدی ابارشی

ابارشی رئیس کمیته پزشکی شد

1397/02/22 - 17:18

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی «مهدی ابارشی» را به عنوان رئیس کمیته پزشکی منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، متن حکم دکتر احمد ضیایی برای مهدی ابارشی به عنوان رئیس...