آکادمی

اسامی آکادمی های مورد تائید فدراسیون والیبال اعلام شدکمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال اسامی و مشخصات آکادمی های مورد تائید فدراسیون والیبال را اعلام کرد

1395/08/02 - 22:21

به نام خدا آکادمی های فدراسیون والیبال در سراسر کشور ردیف نام موسس نام آکادمی استان شهرستان تلفن 1 جعفر هوتهم استاد جباری تهران تهران 09122899240 ...