آرشیو ویدئو

AMAN9183

غفور: بالاترین حد توانم را خواهم گذاشت/ ویدئو

422
ادامه مطلب
AMAN9245

نظری افشار: از ست پنجم لذت بردم/ ویدئو

309
ادامه مطلب
AMAN9130

رضایی: جوانان تیم انتظارات کادر فنی را برآورده کردند/ ویدئو

231
ادامه مطلب
AMAN9199

کولاکوویچ: باید تا آخرین امتیاز جنگید/ ویدئو

258
ادامه مطلب
AMAN6532

ایران – لهستان؛ دیداری که تنها نامش تدارکاتی بود/ ویدئو

859
ادامه مطلب
AMAN7420

کولاکوویچ: از شرایط راضی هستم/ ویدئو

380
ادامه مطلب
AMAN7158

سید: هنوز از شرایط مسابقات به دوریم/ ویدئو

430
ادامه مطلب
AMAN4922

نظری افشار: لهستان بسیار قوی ظاهر شد/ ویدئو

252
ادامه مطلب
0E9A4122

صحبت های کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان پس از پیروزی مقابل ترکیه/ ویدئو

228
ادامه مطلب
PRSA0274

ملی پوشان در شهر کاتوویچ پای صندوق رای رفتند / ویدیو

601
ادامه مطلب
MASI8027

صحبت های سرپرست تیم جوانان در مورد شرایط تیم/ ویدئو

128
ادامه مطلب
AMAN5683

خوشخبر: این اردو یکی از بهترین اردوهایی است که دیده ام/ ویدئو

227
ادامه مطلب
MASI8077

صحبت های اسماعیل طالبی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

180
ادامه مطلب
0E9A8089

صحبت های اسماعیل مسافر پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

303
ادامه مطلب
MASI8017

صحبت های بیژن براتی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

131
ادامه مطلب