آرشیو ویدئو

0E9A5920

عطایی: اجازه عرض اندام به قطری ها ندادیم/ ویدئو

563
ادامه مطلب
0E9A5911

ریکاردو: نقطه قوت ایران اشتباه نداشتن آنها بود/ ویدئو

557
ادامه مطلب
0E9A6001

عینی: با همدلی و گوش کردن به دستورات کادر فنی پیروز شدیم/ ویدئو

603
ادامه مطلب
0E9A6097

موسوی: در دفاع روی تور و اسپک خیلی خوب بودیم/ ویدئو

671
ادامه مطلب
0E9A5019

طلوع کیان: بازی با قطر سخت ترین مسابقه در دور اول است/ ویدئو

672
ادامه مطلب
0E9A4750

آقچه لی: در ست های دوم و سوم اشتباهات فردی زیادی داشتیم/ ویدئو

683
ادامه مطلب
0E9A4939

عطایی: با تجربه خود توانستیم ترکمنستان را شکست دهیم/ ویدئو

567
ادامه مطلب
0E9A2823

عطايي: برنامه هاي خود را از همين مرحله اول آغاز مي كنيم/ ویدئو

571
ادامه مطلب
JVID8987

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A0802

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

2
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
BO5I8625

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه 3060/ ویدئو

0
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

0
ادامه مطلب