آرشیو ویدئو

0E9A7733

طالبی: هدف، دفاع از عنوان قهرمانی است/ ویدئو

505
ادامه مطلب
0E9A7043

لاهوتی: سرویس و دفاع روی تور خوب نقطه قوت ایران بود/ ویدئو

528
ادامه مطلب
0E9A7392

کریمی: با دعای خیر مردم کره جنوبی را هم شکست می دهیم/ ویدئو

596
ادامه مطلب
0E9A7720

عطایی: بازی های مرحله دوم سخت تر و پرفشارتر است/ ویدئو

689
ادامه مطلب
0Q1A3298

غفور: رفته رفته به آمادگی کامل خواهم رسید/ ویدئو

1375
ادامه مطلب
0Q1A3126

استارت المپیکی ها برای خلق یک حماسه/ ویدئو

1943
ادامه مطلب
(9)

مجرد: هدفی جز قهرمانی نداریم/ ویدئو

798
ادامه مطلب
(47)

اسفندیار: هنگ کنگ را دست کم نگرفتیم/ ویدئو

672
ادامه مطلب
(37)

عطایی: برای هر حریفی برنامه ای داریم/ ویدئو

561
ادامه مطلب
0E9A5920

عطایی: اجازه عرض اندام به قطری ها ندادیم/ ویدئو

628
ادامه مطلب
0E9A5911

ریکاردو: نقطه قوت ایران اشتباه نداشتن آنها بود/ ویدئو

618
ادامه مطلب
0E9A6001

عینی: با همدلی و گوش کردن به دستورات کادر فنی پیروز شدیم/ ویدئو

663
ادامه مطلب
0E9A6097

موسوی: در دفاع روی تور و اسپک خیلی خوب بودیم/ ویدئو

736
ادامه مطلب
0E9A5019

طلوع کیان: بازی با قطر سخت ترین مسابقه در دور اول است/ ویدئو

739
ادامه مطلب
0E9A4750

آقچه لی: در ست های دوم و سوم اشتباهات فردی زیادی داشتیم/ ویدئو

722
ادامه مطلب