آرشیو ویدئو

0E9A4939

عطایی: با تجربه خود توانستیم ترکمنستان را شکست دهیم/ ویدئو

613
ادامه مطلب
0E9A2823

عطايي: برنامه هاي خود را از همين مرحله اول آغاز مي كنيم/ ویدئو

638
ادامه مطلب
JVID8987

مصاحبه با بازیکنان ایتالیا پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A0802

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین پیش از ترک تهران/ ویدئو

2
ادامه مطلب
5C7A0474

مصاحبه با بازیکنان صربستان پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
BO5I8625

مصاحبه با داوران لیگ جهانی پیش از ترک تهران/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A1362

ایران – آرژانتین از نگاه 3060/ ویدئو

0
ادامه مطلب
BO5I8384

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
JVID9360

مصاحبه با بازیکنان ایران و آرژانتین بعد بازی/ ویدئو

0
ادامه مطلب
BO5I8529

خلاصه بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

990
ادامه مطلب
JVID9776

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A0401

مصاحبه با هنرمندان در بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
JVID8987

ایتالیا – صربستان از نگاه 3060/ ویدئو

0
ادامه مطلب
5C7A0289

نشست خبری بعد از بازی صربستان – ایتالیا/ ویدئو

0
ادامه مطلب
JVID9095

ورود تیم های ایران و آرژانتین به سالن/ ویدئو

0
ادامه مطلب