آرشیو ویدئو

5C7A0079A

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایتالیا و صربستان/ ویدئو

6
ادامه مطلب
5C7A0198

خلاصه بازی ایتالیا – صربستان/ ویدئو

1172
ادامه مطلب
Rakhtkan3

رختکن تیم ملی قبل از بازی با آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0832

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران – آرژانتین/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB1343

ایران – ایتالیا از نگاه 3060 / ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0632

آرژانتین – صربستان از نگاه 3060/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0826

مصاحبه با تماشاگران بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

0
ادامه مطلب
JVID8718

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و ایتالیا بعد از بازی/ ویدئو

950
ادامه مطلب
JVID8913

نشست خبری بعد از بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

817
ادامه مطلب
JVID7952

مصاحبه با هنرمندان در حین بازی ایران و ایتالیا/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0851

مصاحبه با تماشاگران در حین بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB1339

خلاصه بازی ایران – ایتالیا/ ویدئو

1827
ادامه مطلب
JVID7845

ورود تیم های ایران و ایتالیا به سالن/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0283

مصاحبه با بازیکنان آرژانتین و صربستان بعد از بازی/ ویدئو

0
ادامه مطلب
NAJB0730

نشست خبری بعد از بازی آرژانتین – صربستان/ ویدئو

692
ادامه مطلب