آرشیو ویدئو

JVID7832

نشست خبری بعد از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

1415
ادامه مطلب
JVID7800

مصاحبه با بازیکنان تیم های ایران و صربستان/ ویدئو

1547
ادامه مطلب
JVID6407

مصاحبه با هنرمندان و تماشاگران در بازی ایران و صربستان/ ویدئو

1051
ادامه مطلب
NAJB9145

ایتالیا – آرژانتین از نگاه 3060/ ویدئو

1037
ادامه مطلب
NAJB9200

مصاحبه بازیکنان ایتالیا و آرژانتین بعد از بازی/ ویدئو

1437
ادامه مطلب
NAJB9558

خلاصه بازی ایران – صربستان/ ویدئو

2670
ادامه مطلب
NAJB1890

خلاصه دیدار ایتالیا و آرژانتین/ ویدئو

1644
ادامه مطلب
JVID6266

ورود تیم های ایران و صربستان به سالن/ ویدئو

2415
ادامه مطلب
Rakhtkan

تصاویری از رختکن تیم ملی قبل از بازی با صربستان/ ویدئو

1866
ادامه مطلب
ser

مصاحبه با تماشاگران قبل از بازی ایران و صربستان/ ویدئو

1094
ادامه مطلب
0Q1A2541

آخرین تمرین تیم ملی ایران با حضور اصحاب رسانه/ ویدئو

1111
ادامه مطلب
1

در حاشیه آماده سازی سالن 12 هزاری نفری/ ویدئو

1351
ادامه مطلب
Team Serbia during national anthem ceremony

صرب ها هم رسیدند/ ویدئو

1423
ادامه مطلب
Italy

تیم ملی والیبال ایتالیا وارد تهران شد/ ویدئو

3754
ادامه مطلب
Arge

تیم ملی والیبال آرژانتین وارد تهران شد/ ویدئو

3739
ادامه مطلب