آرشیو ویدئو

تندروان:سیاست این تیم کسب تجربه است/ ویدئو

160
ادامه مطلب

سیچلو : بازی برابر چین درس خیلی خوبی برای ما بود/ ویدئو

187
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین/ ویدئو

501
ادامه مطلب

لوزانو: در دفاع بهتر از ایران بودیم/ ویدئو

278
ادامه مطلب

اسماعیل پور: از نظر ذهنی به هم ریخته بودیم/ ویدئو

249
ادامه مطلب

تقی زاده: مهم ترین عامل باخت خودمان بودیم/ ویدئو

232
ادامه مطلب

سیچلو: باید از بازی خود لذت ببریم/ ویدئو

294
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین تایپه/ویدئو

309
ادامه مطلب

مصاحبه با سرمربی و کاپیتان تیم ملی چین تایپه/ ویدئو

244
ادامه مطلب

اسماعیل پور: هدف اولمان کسب تجربه است/ ویدئو

248
ادامه مطلب

قله قوند: تشنه بردیم/ ویدئو

203
ادامه مطلب

تقی زاده: پیروزی برابر تیم‌های بزرگسال کار بزرگی است / ویدئو

139
ادامه مطلب

سیچلو: مهم تر از برد و باخت، تلاش حداکثری بازیکنانم است/ ویدئو

165
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ پاکستان / ویدئو

357
ادامه مطلب

ایمال خان: برای پیشرفت نیاز به زمان داریم / ویدئو

260
ادامه مطلب