آرشیو ویدئو

سیچلو : بازی برابر چین درس خیلی خوبی برای ما بود/ ویدئو

218
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین/ ویدئو

529
ادامه مطلب

لوزانو: در دفاع بهتر از ایران بودیم/ ویدئو

300
ادامه مطلب

اسماعیل پور: از نظر ذهنی به هم ریخته بودیم/ ویدئو

275
ادامه مطلب

تقی زاده: مهم ترین عامل باخت خودمان بودیم/ ویدئو

258
ادامه مطلب

سیچلو: باید از بازی خود لذت ببریم/ ویدئو

360
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین تایپه/ویدئو

331
ادامه مطلب

مصاحبه با سرمربی و کاپیتان تیم ملی چین تایپه/ ویدئو

268
ادامه مطلب

اسماعیل پور: هدف اولمان کسب تجربه است/ ویدئو

296
ادامه مطلب

قله قوند: تشنه بردیم/ ویدئو

224
ادامه مطلب

تقی زاده: پیروزی برابر تیم‌های بزرگسال کار بزرگی است / ویدئو

164
ادامه مطلب

سیچلو: مهم تر از برد و باخت، تلاش حداکثری بازیکنانم است/ ویدئو

184
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ پاکستان / ویدئو

375
ادامه مطلب

ایمال خان: برای پیشرفت نیاز به زمان داریم / ویدئو

293
ادامه مطلب

موحدی: بازیکنان از لحاظ ذهنی و خودباوری مشکل دارند / ویدئو

317
ادامه مطلب