آرشیو ویدئو

برای هر امتیاز جنگیدند، نه برای مدال، برای غرورشان /ویدئو

618
ادامه مطلب

نخستين مدال، سكو و پيروزی برابر فرانسه در روز آخر / ویدئو

897
ادامه مطلب

کولاکوویچ: کسب این مدال، موفقیتی باور نکردنی بود / ویدئو

553
ادامه مطلب

بارتلمی: در ست پنجم ایران خیلی بهتر ظاهر شد / ویدئو

527
ادامه مطلب

کوبیلیسکی: بازیکنان بهترین عملکرد را داشتند / ویدئو

419
ادامه مطلب

رضايي: بازیکنان براي هر توپ و امتياز جنگيدند / ویدئو

212
ادامه مطلب

اکبری: این مدال افتخاری بزرگ برای خانواده والیبال بود / ویدئو

302
ادامه مطلب

افروزی: خوشبختانه بدون مصدوم مسابقات رابه پایان رساندیم / ویدئو

170
ادامه مطلب

معنوی نژاد : قدم به قدم پیش رفتیم تا موفق شدیم / ویدئو

280
ادامه مطلب

مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است / ویدئو

217
ادامه مطلب

خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم / ویدئو

150
ادامه مطلب

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

203
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

229
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

261
ادامه مطلب

یک قدم تا نخستین سکوی جهانی/ ویدئو

708
ادامه مطلب