آرشیو ویدئو

AMAN9183

غفور: بالاترین حد توانم را خواهم گذاشت/ ویدئو

495
ادامه مطلب
AMAN9245

نظری افشار: از ست پنجم لذت بردم/ ویدئو

382
ادامه مطلب
AMAN9130

رضایی: جوانان تیم انتظارات کادر فنی را برآورده کردند/ ویدئو

280
ادامه مطلب
AMAN9199

کولاکوویچ: باید تا آخرین امتیاز جنگید/ ویدئو

321
ادامه مطلب
AMAN6532

ایران – لهستان؛ دیداری که تنها نامش تدارکاتی بود/ ویدئو

950
ادامه مطلب
AMAN7420

کولاکوویچ: از شرایط راضی هستم/ ویدئو

439
ادامه مطلب
AMAN7158

سید: هنوز از شرایط مسابقات به دوریم/ ویدئو

496
ادامه مطلب
AMAN4922

نظری افشار: لهستان بسیار قوی ظاهر شد/ ویدئو

329
ادامه مطلب
0E9A4122

صحبت های کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان پس از پیروزی مقابل ترکیه/ ویدئو

293
ادامه مطلب
PRSA0274

ملی پوشان در شهر کاتوویچ پای صندوق رای رفتند / ویدیو

660
ادامه مطلب
MASI8027

صحبت های سرپرست تیم جوانان در مورد شرایط تیم/ ویدئو

187
ادامه مطلب
AMAN5683

خوشخبر: این اردو یکی از بهترین اردوهایی است که دیده ام/ ویدئو

300
ادامه مطلب
MASI8077

صحبت های اسماعیل طالبی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

282
ادامه مطلب
0E9A8089

صحبت های اسماعیل مسافر پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

415
ادامه مطلب
MASI8017

صحبت های بیژن براتی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

203
ادامه مطلب