آرشیو ویدئو

تندروان:سیاست این تیم کسب تجربه است/ ویدئو

360
ادامه مطلب

سیچلو : بازی برابر چین درس خیلی خوبی برای ما بود/ ویدئو

441
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین/ ویدئو

842
ادامه مطلب

لوزانو: در دفاع بهتر از ایران بودیم/ ویدئو

554
ادامه مطلب

اسماعیل پور: از نظر ذهنی به هم ریخته بودیم/ ویدئو

548
ادامه مطلب

تقی زاده: مهم ترین عامل باخت خودمان بودیم/ ویدئو

527
ادامه مطلب

سیچلو: باید از بازی خود لذت ببریم/ ویدئو

623
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ چین تایپه/ویدئو

698
ادامه مطلب

مصاحبه با سرمربی و کاپیتان تیم ملی چین تایپه/ ویدئو

541
ادامه مطلب

اسماعیل پور: هدف اولمان کسب تجربه است/ ویدئو

630
ادامه مطلب

قله قوند: تشنه بردیم/ ویدئو

536
ادامه مطلب

تقی زاده: پیروزی برابر تیم‌های بزرگسال کار بزرگی است / ویدئو

316
ادامه مطلب

سیچلو: مهم تر از برد و باخت، تلاش حداکثری بازیکنانم است/ ویدئو

432
ادامه مطلب

قهرمانی مردان آسیا 2017 / ایران _ پاکستان / ویدئو

730
ادامه مطلب

ایمال خان: برای پیشرفت نیاز به زمان داریم / ویدئو

585
ادامه مطلب