آرشیو ویدئو

غفور: بالاترین حد توانم را خواهم گذاشت/ ویدئو

878
ادامه مطلب

نظری افشار: از ست پنجم لذت بردم/ ویدئو

745
ادامه مطلب

رضایی: جوانان تیم انتظارات کادر فنی را برآورده کردند/ ویدئو

657
ادامه مطلب

کولاکوویچ: باید تا آخرین امتیاز جنگید/ ویدئو

675
ادامه مطلب

ایران – لهستان؛ دیداری که تنها نامش تدارکاتی بود/ ویدئو

1457
ادامه مطلب

کولاکوویچ: از شرایط راضی هستم/ ویدئو

748
ادامه مطلب

سید: هنوز از شرایط مسابقات به دوریم/ ویدئو

954
ادامه مطلب

نظری افشار: لهستان بسیار قوی ظاهر شد/ ویدئو

1246
ادامه مطلب

صحبت های کادر فنی و بازیکنان تیم ملی جوانان پس از پیروزی مقابل ترکیه/ ویدئو

803
ادامه مطلب

ملی پوشان در شهر کاتوویچ پای صندوق رای رفتند / ویدیو

974
ادامه مطلب

صحبت های سرپرست تیم جوانان در مورد شرایط تیم/ ویدئو

645
ادامه مطلب

خوشخبر: این اردو یکی از بهترین اردوهایی است که دیده ام/ ویدئو

680
ادامه مطلب

صحبت های اسماعیل طالبی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

1073
ادامه مطلب

صحبت های اسماعیل مسافر پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

1450
ادامه مطلب

صحبت های بیژن براتی پس از پیروزی برابر الجزایر/ ویدئو

979
ادامه مطلب